Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Frokostmøte med region Østlandet hos DNB i Bjørvika 18 jan 2018

NFKR region Østlandet hadde gleden av å invitere 65 medlemmer og inviterte til frokostmøte hos DNB i Bjørvika 22. januar 2018! Frokostmøtet hadde temaet “Hva må til for at virksomheter evner å utnytte data som driver for å skape kvalitets og konkurransemessige fortrinn samt å ta bedre beslutninger?”, og nøkkelord for møtet var bl.a. Informasjon som produksjonsmiddel, Big data, GDPR, Risikostyring og Datakvalitet og prosesstyring.

Se også bilder i galleri i siste del av denne nyheten.

FOREDRAG 

Foredragene kan finnes i lenkene i informasjonsboksen til høyre (husk å logge inn for å få tilgang).

Hallstein Husand, Datatilsynet

Personvern og GDPR mai 2018, hva nå?  v/ Hallstein Husand, Datatilsynet
Hallstein Husand er fagdirektør og gruppeleder i Datatilsynet og jobber med mest med spørsmål knyttet til teknologi og informasjonssikkerhet. Det siste året har han vært prosjektleder for Datatilsynets prosjekt for innføring av nye personvernregler (GDPR). Han er mye brukt som foredragsholder knyttet til GDPR og informasjonssikkerhet. Før han kom til Datatilsynet for ca 5 år siden jobbet han i mange år med digitalisering i offentlig sektor, bl.a. i forskjellige roller innenfor utvikling, drift og forvaltning av Altinn og ID-porten.

Les mer om GDPR –  EUs personvernreform


Pia V. Jøsendal, DIFI

Informasjonsforvaltning og målet med å forbedre kvaliteten; metoder, verktøy og initiativer i offentlig sektor, samt mål, status og kobling til GDPR
 v/ Pia V. Jøsendal, DIFI

Pia V. Jøsendal er Team leder Data forvaltning i DIFI og prosjektleder for Rammeverk for informasjonsforvaltning


Per Myrseth, DNV GL

Kvalitetssikring og risikostyring av data som produksjonmiddel v/Per Myrseth, DNV GL 

Nye anvendelser av data forutsetter fokus på kvaitetssikring og risikostyring av data som innovasjonsdriver og produksjonmiddel. Presentasjonen vil vise eksempel på metoder og verktøy. Erfaringer fra maritim, olje & Gas, energy, aquacultur og helse mm.

Per Myrseth er seksjonsleder for Data Management Competence Centre med ansvar for data management and og data kvalitet på DNV GL Veracity platform.


Våre medlemsmøter er åpent for alle som jobber med faget, og vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen!

Web registrering påmelding direkte her – se arrangement kalender

Vel møtt!

NFKR region Østandet v/ Jan Ingebrigtsen, leder

og Ole Johan Dahl, DNV GL, styremedlem og arrangementsansvarlig

Ole Johan Dahl, DNV GL, styremedlem og arrangementsansvarlig

Kvalitet og Risiko Norge