Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

NFKR kafé region Sør med tema LEAN i helse den 23.januar

Vi har gleden av å ønske gamle og nye/potensielle medlemmer velkommen til fagsamling og nettverksmøte tema LEAN Helse – Pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av pasientforløp – foredraget tilgjengelig her

Vi inviterer på nytt til spennende møte i Kristiansand tema LEAN den 23.januar 2018

Innledning til tema:

Helsesektoren er noe de fleste er opptatt av, og vi leser ofte i media om at sykehusene har lange ventelister, lite ressurser og utfordringer relatert til pasientsikkerhet. Kan LEAN hjelpe ledere og helsepersonell i møte med disse utfordringene? Kvalitetssjef Morten Salvesen ved Sørlandet Sykehus innleder med å presentere hvordan spesialisthelsetjenesten i Norge jobber systematisk med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, og hvordan Sørlandet Sykehus jobber for å integrere pasientsikkerhet og LEAN i det daglige arbeidet.

Erfaringsutveksling:

  • Hvilke erfaringer har deltakerne med LEAN i egen virksomhet?
  • Hvordan kan LEAN bli en del av det daglige arbeidet i avdelinger og enheter?
  • Hvordan skal ledelsen jobbe med LEAN?

LEAN er temaet på NFKR region Sør sitt medlemsmøte 23. jan

Vi legger opp til uformelle møter med god mulighet for nettverksbygging, erfaringsoverføring og diskusjoner.

Du er velkommen til å invitere med deg kollegaer fra ditt nettverk – gratis deltakelse for alle.

Web påmelding www.nfkr.no ‘hva skjer?’, ved epost til aa@nfkr.no eller direkte webpåmelding her (knapp under)

Vel møtt!

NFKR Region Sør v/regionsstyret, leder Tanja Erichsen

Styremedlem Harald Eik, Kirsti Hartz Aastorp, Karl-Wiggo Jensen, Leif Skiftenes Flak og Morten Salvesen

Tema: LEAN Helse – Pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring av pasientforløp

Dato/Tid: 23.01.2018 klokken 1900-2100 (QA-måltid fra kl 1800)

Sted:  Restaurant ‘Hos Naboen’, Kristiansand

Foredraget finner du her (pålogget medlemssider) –  Lean Helse 23_1_2018 Morten Salvesen

Bilder fra tidligere arrangementer med NFKR. Foto: NFKR

Kvalitetssjef Morten Salvesen ved Sørlandet Sykehus vil holde en presentasjon om temaet pasientsikkerhet og LEAN i helse

Til informasjon:

Møtene er åpne for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis gratis deltakelse og fortrinnsrett ved fulltegning, samt ha mulighet for å invitere med gjester. Ønsker du å bli medlem og fremme K&R-faget ved nettverks- og kompetansebygging, se «Bli medlem» på www.nfkr.no.

Kvalitet og Risiko Norge