Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

NFKR Academy med oppdaterte kurs – hva er nytt i ISO 31000?

Vår kursleder Vibeke Myrås ligger godt i forkant for å tilpasse seg endringene i ny ISO 31000. Ønsker du og din bedrift å ligge i forkant sammen med NFKR Academy og Vibeke tilbyr vi eget 1-dags oppdateringskurs “Hva er nytt i ISO 3100”. Kurset er også godkjent for deg som skal søke re-sertifisering av ditt personell-sertifikat.

I tillegg har vi utvidet tilbudet for RISK kursdeltakelse i 2018. Basert på ønsker fra våre medlemmer har vi modulert opp 40-timers kurset #Revisjonsledelse for sertifisering  – du kan nå velge å ta løpet i ditt eget tempo. Dag 1 av kurset tilsvarer en-dags kurset #Grunnkurs i risikoforståelse, og er et nyttig kurs å ta også for kvalitets- og revisjonsledelse påbygging. Også for å imøtekomme kravet som stilles til antall kursdager for sertifisering innen ledelses-systemer*)

Kurs A3.2: Grunnkurs i Risikoforståelse – grunnleggende kunnskap i risikoledelse

Kurs A3.3:  Risikoledelse (Risk Manager)  40t.-kurs med mulighet for sertifisering iht samsvarskrav EOQ

Velg mellom å delta på ukeskurs  i Sandvika eller Albir, Spania, eller ta “bit for bit” av kurset i moduler iht. illustrasjonen over.

I løpet av 40t kurset får deltakerne innsikt i temaer som risikopersepsjon, beslutningsteori, krav til risikostyring i lovverk og forskjellige standarder, ISO 31000, organisering av risikostyring og de fikk prøve ut forskjellige metoder for risikoidentifikasjon og –analyse. Forskjellige risikoområder så som informasjonssikkerhet, prosjektstyring, krisehåndtering, finansiell risiko, HMS og omdømme og human factors blir også dekket.

*) Ref kravet til grunnleggende kunnskap for QM/QSM sertifisering- Veien til Kvalitetsleder der NFKR anbefaler; 2 d kurs Kvalitet iht. ISO 9001:2015  +  2d kurs Revisjon iht. ISO 19011 + 1d kurs Risikoledelse – grunnleggende kunnskap

Kvalitet og Risiko Norge