Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Verdens Kvalitetsdag 2017: Program og presentasjon av foredragsholdere!

Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag 2017 den 09. november 2017, Bristol hotel Oslo

Tema: LEAN, COMPLIANCE and RISK  

  –  Påmelding her       

du møter; 2017 Deltakerliste VK-17 Bristol pr dd 0711

Vi ønsker vel møtt til et tettpakket faglig program   Program VK-17
Årets konferanseprogram har et høyt faglig fokus som gir mye å ta med seg hjem.  Hele t
i kjente og profilerte næringslivsledere gir oss inspirasjon og deler sin kompetanse og erfaring med oss. 

Statoils prosjektleder for konsernets LEAN-implementering åpner konferansen. Vi hører om selskapets erfaringer og resultater så langt, om utfordringer og fallgruver. Daglig leder og gründer Aarbakke, Inge Brigt Aarbakke, deler sine erfaringer med kvalitetsledelse (plenum), samt at vi venter spent på hvem som blir årets kvalitetsleder. Vi vil etterhvert deler oss i to strømmer der LEAN evangelist Bård Karlsen er tilbake og gir oss eksempler på suksessfaktorene for å lykkes med LEAN.

Du velger fritt fra de parallelle strømmene, hvor tema samsvar/Compliance  blir godt ivaretatt på strøm 1 med foredrag fra Chief Compliance Officer i Yara Ezekiel Ward, samt fra Kongsberg Compliance Officer Silje Skullerud fra KDA og VP Corporate Compliance Håkon Lindteigen, Kongsberggruppen. På strøm 2 vil direktør for teknologi og utvikling i Nye veier Anette Aanesland , direktør i PWC Stian Sviggum og leder for analyseenheten i DSB Erik Thomassen alle dele sine erfaringer med risikoledelse.

Til slutt runder vi av dagen med PhD Jan Emblemsvåg sine skråblikk og reflekterende betraktninger på tema Risk som avslutning på konferanseprogrammet.

Program (trykk på programmet for å forstørre det!):

Under finnes en presentasjon av foredragsholderne på Verdens Kvalitetsdag 2017:

Vi har satt av plass til utstillere som ønsker å tilby verktøy, modeller og metoder som støtter opp under konferansens tema. Her møter du bl.a. SIMPLI Software,  QualiSoft, CoPro, Quality Manager+, SoluDyne, Intertek, KVALEX og  NFKR Academy.  Og vi har plass til flere i den staslige Mauriske Sal, hvor Bristol byr på spennende pausebevertning.

Invitasjon til utstillere  VK-17  i PDF format finner du her: 2017-10-10 NFKR Utstillere invit VK-17

Olav Bådsvik, Lean prosjektleder, Statoil, åpner konferansen!

«Erfaringer og utfordringer fra Lean-implementering»

Olav Bådsvik er utdannet ingeniør innen prosess og har fagbrev innen prosessteknikk, og har tiltrådt stillingen som leder av Lean implementeringen i Statoil. Han har vært ansatt i Statoil siden 1990 hvor han har jobbet med store prosjekter og drift, vedlikehold, modifikasjoner og forbedringsarbeid. Han har hatt faglederstillinger, men for det meste vært leder, de siste 4 årene leder av Sture og Kollsnes anleggene hvor Lean ble introdusert i 2015. Før 1990 jobbet han i Aibel med prosjektering og bygging av offshore installasjoner.

Om foredraget:

Statoil er for tiden i et omfattende investeringsprogram for å øke samhandling og effektivitet på tvers av konsernet. Deres prosjektleder med ansvar for Lean implementeringen gir oss deres viktige suksessfaktorer. Kom og lær av selskapets erfaringer og resultater så langt, om utfordringer og fallgruver.

  • Hva som skal til for å møte morgendagens utfordringer for Statoil ASA
  • Hva tror Statoil Lean vil bidra med
  • Implementere Lean i Statoil

Foto: Jærbladet v/ Brit Romsbotn

Inge Brigt Aarbakke, gründer og daglig leder Aaarbakke AS

«Anvendelse av kvalitetsledelse for bedriftens suksess»

Som grunder av Aarbakke AS har Inge Brigt vært mangeårig daglig leder for en bedrift som har utviklet seg til å bli globalt ledende innen sitt segment. Kunder har søkt til Aarbakke AS siden 2010 i hovedsak som følge av kvalitet, kompetanse og god OTD.

Om foredraget:

Kvalitet og kundetillit har vært en avgjørende bidragsyter for at Aarbakke AS har klart seg bra gjennom «oljekrisen» 2015-2017. Aarbakke har generelt svært høy kundetillit som operativt baserer seg på levert kvalitet til avtalta tid, samt kundetillit basert på tillitsvekkende prosesser og QA-systemer. Aarbakke AS var første leverandør som ble godkjent for «dock to stock» (Supplier Self Release) av Baker Hughes Germany (2012)

Bård Karlsen, Lean Evangelist og Executive Director, Ernst & Young 

«Hvordan lykkes med Lean i ulike organisasjoner og industrier»

Lean har høyt fokus i mange organisasjoner. En av våre beste ressurser i Norge, Lean Evangelist Bård Karlsen forteller oss hva som skal til for å komme fra dokumentasjon til prestasjonsforbedring og læring ved bruk av Lean som filosofi.

Karlsen er også leder av Evalueringskomiteen for Årets Leanvirksomhet som deles ut av næringsministeren. Han forteller oss hva de absolutt beste i Norge gjør på dette.

Anette Aanesland, Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi, Nye Veier

«Risikoledelse i Nye Veier»

Aanestad er direktør for teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier, og kommer fra jobben som avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Før det, fra 2006 til 2009, var hun teknisk sjef i Agder OPS Vegselskap.

Foto: LinkedIn, Ezekiel Ward

Ezekiel Ward, Chief Compliance Officer, Yara

«Compliance Risk»

Ezekiel is the Chief Compliance Officer at Yara International ASA in Oslo, Norway. He is a lawyer by education and a chartered accountant (ACA, England & Wales). Reporting to the CEO, Ezekiel has established full scope compliance systems globally, from business partner integrity due diligence to global training programs. With a team of over 15 full time compliance professionals, he has also delivered in-house investigation and business intelligence capabilities. He has managed the program in the course of a major cross border anti-corruption investigation and international arbitration.

Foto: PwC

Stian Sviggum, Director, PwC

“Hvordan bygge god risikokultur?”

Stian Sviggum er direktør i PwCs rådgivningsenhet i Oslo og er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Stian har over 11 års erfaring som rådgiver, 2 år som prosjektleder i IT-infrastrukturprosjekter og 3 år fra risikostyring og internkontroll i Norges Bank Investment Management (NBIM, «oljefondet»). Var sertifisert Project Manager Professional (PMP) i perioden 2003-2009. Han har lang erfaring innenfor prosjektledelse, rådgivning og økonomi- og virksomhetsstyring med en spesiell fokus rettet mot risikostyring (helhetlig virksomhets- og risikostyring, operasjonell risikostyring og prosjektrisikoanalyser). Siden han ble ansatt i PwC mars 2013 har han vært prosjektleder på rådgivningsoppdrag knyttet til helhetlig risikostyring og støtteverktøy hos store industrikonsern og offentlige virksomheter og operasjonell risikostyring og internkontroll hos banker, forsikringsselskaper og kapitalforvaltningsbedrifter.

Om foredraget:

Risikostyring forbindes ofte med skjematiske matriser og mer eller mindre kvalifiserte gjetninger knyttet til sannsynlighet og konsekvens, og forbindes kanskje ikke så ofte med kulturbygging. Hensikten med risikostyring er å få fram et riktig beslutningsgrunnlag. For å få til det, trenger man de riktige (og interessante) diskusjonene. God risikostyring krever en god risikokultur, for eksempel at man praktiserer stor åpenhet for å ta opp utfordringer. Det beste risikoreduserende tiltaket er å skape bedre holdninger (risk awareness) – det reduserer alle risikoer på en gang. Så hvordan kan man bruke risikostyring som et virkningsfullt verktøy til å oppnå en god (risiko)kultur?

Silje Skullerud, Compliance Officer, Kongsberg Defence & Aerospace

«Compliance og tone fra toppen» 

Silje har jobbet i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) siden 2010, med juridisk rådgivning, kontrakter og compliance. I 2015 var hun ansatt i KMPGs granskningsavdeling, før hunreturnerte til KONGSBERG. De siste par årene har interessen  dreid stadig mer mot compliance og dette arbeidet har gradvis opptatt mer av tiden. Siden mai 2017 har hun jobbet som Compliance Officer i KDA. Silje er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og Universidad de Deusto i Bilbao. I 2014 fulgte hun kurset Ledelse og økonomisk kriminalitet ved BI.

Om foredraget:

Det kommer to svært erfarne ledere fra compliance funksjoner fra Kongsberg miljøet. De vil gi oss oss skarpere fokus, større faglig handlingsrom og økt nytteverdi i compliance arbeidet.

Silje Skullerud kommer sammen med Håkon Lundteigen, Kongsberg Gruppen  (se under)

Foto: Twitter, Håkon Lindteigen

Håkon Lindteigen, VP Corporate Compliance, Kongsberg Gruppen

«Compliance og tone fra toppen»

sammen med Silje Skullerud (se over)

Erik Thomassen, Avdelingsleder Analyse, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

«Risikostyring på nasjonalt nivå – muligheter og begrensninger»

Erik Thomassen er leder for analyseenheten i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB understøtter Justis- og beredskapsdepartementet i arbeidet med å samordne innsatsen for å styrke samfunnssikkerheten i sivil sektor. Sentralt i dette arbeidet er utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser på nasjonalt nivå og særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner. DSB fører også tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Om foredraget:

Hvordan styrer man  risiko på nasjonalt nivå? Regjeringen skal i 2018 rapportere til EU om hvordan man vurderer risikostyringsevnen på samfunnssikkerhetsområdet. Et system for risikostyring som omfatter mange aktører med ulike og noen ganger motstridende mål, er krevende å etablere og få til å fungere. Foredraget vil belyse hvilke utfordringer risikostyring medfører på samfunnsnivå, og hvilke systemer som eksisterer på området.

Foto: Staale Wattø

PhD Jan Emblemsvåg

Reflekterende avslutningsforedrag om Risk

Jan Emblemsvåg RISK general med sylskarpe faglige skråblikk gir oss oppdaterte refleksjoner i avslutningsforedraget på VK-17.

Jan Emblemsvåg is the former SVP of Ship Design and Systems in Rolls-Royce Marine with full profit and loss responsibility for that unit.  His background includes a mix of management consulting, project management, risk management, production management and senior management positions in various industries, including telecommunications, automotive, furniture manufacturing and ship building / design. He is a graduate of Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, and before that Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.  His latest book is “Reengineering Capitalism: From Industrial Revolution towards Sustainable Development”. Springer. London. p. 332. ISBN 978-3-319-19689-3.  Today he works as an independent consultant, Prof II at NTNU, hold talks and some board positions.

Om foredraget:

Lær om muligheter, begrensninger og økt nytteverdi. Flere problematiske temaer vil bli tatt opp slik som forvirring rundt terminologien, direkte feil måter å håndtere risiko på, hvordan risikostyring introduserer risiko i seg selv og selvsagt litt om hva vi kan gjøre med det.

Kvalitet og Risiko Norge