Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Oppdatering fra EOQ samling i Bled, Slovenia, 09.-12. oktober 2017

NFKRs idegrunnlag og konsept er basert på EOQs formaterte og harmoniserte produkter og tjenester. EOQ er derfor en stor og kritisk hjørnesten for NFKR sin eksistens. EOQ har årlig 5 styremøter, to generalforsamlinger og én konferanse. Disse er koordinerte på tid og sted. I tillegg er det møter i prosjektarbeidsgrupper og personellsertifiseringsenheten PRU (Personnell Registration Unit) som også legges til møtesamlinger.

Følgende møter og aktiviteter skal gjennomføres under samlingen Bled i Slovenia, 9.-12. oktober:

  1. PRU møte 9. okt
  2. EOQ styremøte 9. okt
  3. EOQ medlemslands styreledermøte (Presidents meeting), 10. okt
  4. Generalforsamling med 30 medlemsnasjoner, 10. okt.
  5. EOQ Congress 11.-12. oktober
  6. Formelle seremonier og utdeling av hederstegn, 10 og 11. oktober
  7. Kåring av European Quality Leader der Harald Eik, NFKR Årets Kvalitetsleder 2016 er en av finalistene.

Ca 300 deltagere er registrerte, inkludert 5 stk fra Norge og 35 deltagere fra Kina.

NFKR daglige leder, Torolf Paulshus er EOQ President og leder gjennomføringen av møter, konferanse og seremonier.

Plakat

http://www.eoqcongress2017.com/

NFKR sin delegasjon består av:

  • NFKR dgl Torolf Paulshus, EOQ President
  • NFKR kontorsjef, Annlaug Astad, norsk delegat på EOQ Generalforsamling

NFKR delegat og EOQ President har travle dager som møteleder, leder for konferansen, taler, ordstyrer og med formelle seremonier for utlevering av hederstegn.

For NFKR er det viktigste innholdet i møtene på mandag og tirsdag å få sluttført og godkjent strategiarbeidet i Generalforsamling.

NFKR sin administrasjon er på telefon og nett gjennom hele uken, og rapporterer derfra på NFKRs nettsider, Twitter, Facebook og LinkedIn. Kontorsjef jobber på nett under alle møtene og konferansen med administrasjon av kurs, kringkasting og påmeldinger til VK-17 den 9. november. Vi jobber også løpende med vår nye nettside for å fjerne feil og bedre funksjonalitet.

Kvalitet og Risiko Norge