Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

NFKR Academy med Lean Six Sigma Black Belt trening i Norge

Kurs over 4 x én-ukes moduler

Lær Lean Six Sigma av den beste læreren tilgjengelig i verden idag  

NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Foreningen skal bidra til økt kunnskap om disse fagområdene, og gjennom dette oppnå forbedringer og effektivisering i privat og offentlig virksomhet.

For å møte behovet for Lean Six Sigma kompetanse utvider NFKR Academy sin kompetanseutvikling for viderekomne i et Lean Six Sigma Black Belt kurs. LSS Black Belt Brochure – 2017 NFKR Academy

Kurset gjennomføres i samarbeid med Dr. Greg Watson som er kursleder og trener. Han gjennomfører dette kurset årlig fra Helsinki og høster stor anerkjennelse fra internasjonale deltakere og deres virksomheter, se omtale.

NFKR tidligere styreleder Sidsel Winther Storaas, VP Kvalitet, Aker BP, gjennomførte kurset i første halvdel av 2017 og sier:

 • Min anbefaling og motiv, både for min egen deltagelse og for mitt kvalitetsteam, handler primært om muligheten til å lære mest mulig om kvalitet og forbedring fra Dr. Greg Watson, som er den beste «læreren» (teacher) tilgjengelig i verden i dag.
 • Ut fra et forretningsperspektiv vil hver deltager få mulighet til å gjennomføre et LSS-prosjekt med tett oppfølging og guiding fra Greg.
 • Velger man rett prosjekt vil bedriften få igjen mer fra prosjektet enn det kursavgiften koster.
 • I tillegg vil man få en vedvarende kompetanse i bedriften, både for å gjennomføre faktabaserte og gode forbedringsprosjekter, men også øke evnen til å levere god kvalitet, etablere verdiskapende styringssystemer og få kontroll på kvalitetskostnadene.

Kurset er en lønnsom investering for deltagerbedriftene og realisering av gevinster og forbedringer kan skje allerede gjennom kursdeltagelsen. Se omtale fra deltagerne. Kursdeltagerne gjennomfører kurset med prosjekter fra egen virksomhet, slik at metodikken anvendes på egen organisasjon i kurset.

Tidspunkt

Kurset går over 4 samlinger første halvdel av 2018, à 5 dager, mandag – fredag:

 1. Del 1 er 15. til 19. januar
 2. Del 2 er 05. til 09. februar
 3. Del 3 er 19. til 23. mars
 4. Del 4 er 28. mai til 01. juni

Sted

Samlingene gjennomføres på ett eller flere av stedene, avhengig av deltagelse:

 • NFKR’s lokaler i Sandvika, eller hotell i Oslo, 3 samlinger
 • Stavanger, 1 samling

Vi kan ta i mot inntil 18 kursdeltagere. NFKR medlemsbedrifter er prioritert.

Hvem bør delta?

Alle som jobber med kvalitet, forbedring, avvik, revisjoner, prosesser og styringssystem, både som ledere og fagpersoner.

Ta med deg:

 • Ønske om å lære og et åpent forventningsfullt sinn til nye ideer
 • IBM compatible laptop med høy ytelse og godt med minne
 • Adgang til nyere utgaver av Minitab statistikk software og MS Office

Kursavgift:

 • Kursavgift med dagpakker og lunsj er 120.000 nok, eks mva
 • Deltagerne dekker alle kostnader til reise og opphold, verktøy (Laptop-Software) og egne hjelpemidler

Kursavgift kan bli noe lavere avhengig av kurssted for samlingene

Påmelding:

Deltagelse prioriteres etter løpende påmelding. NFKR medlemsbedrifter prioriteres.

Send din påmelding pr mail til NFKR kontorsjef Annlaug Astad, aa@nfkr.no

 • Navn:
 • Funksjon:
 • Organisasjon:
 • Adresse:
 • Postnr:
 • E-mail:
 • Mobil telefon:

Tidsfrister:

 • Vi vil gjerne ha din umiddelbare tilbakemelding om din interesse for å delta på kurset
 • Frist for påmelding er 1. november 2017
 • Avmelding etter 1.  november belastes med 10% av kursavgiften

Kontakt oss på:

 • NFKR dgl Torolf Paulshus, tp@nfkr.no, tlf 90833757
 • NFKR kontorsjef, Annlaug Astad, aa@nfkr.no, tlf 90518464
Kvalitet og Risiko Norge