Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Erfaringer med digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring – foredrag fra IP Huse

Den 4. oktober møtes vi hos Ulstein Expo. På agenda for fagsamlingen vil vi få et jubileumsinnslag fra 100-åringen Ulstein, i tillegg til foredrag fra IP Huse v/prosjektsjef Håkon Heieraas

NFKR region Nordvest inviterer til fagsamling hos Ulstein Expo

møtet den 4. oktober 2017 er utsatt – ny dato / sted NMK Ålesund den 13.februar

påmelding – ny påmeldingsmulighet kommer – følg med på region Nordvest

Agenda

  • Velkommen
  • Jubileumsinnslag Ulstein
  • Foredrag Håkon Heieraas, IP Huse tema “Erfaringer med digitaliseing av virksomhets- og informasjonsstyring”.
  • Kaffi og mingling
  • Diskusjon/drøfting av tema i foredrag
  • Innspill til nye samlinger

Presentasjon av foredraget;

I.P. Huse AS er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet, på Harøy, mellom Molde og Ålesund, og har 140 medarbeidere. Med røtter tilbake til 1927 er IP Huse verdensledende innen konstruksjon og produksjon av vinsjer med en trekk-kraft på over 600 tonn til ankerhåndteringsfartøy, spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft. Salg og service skjer i samarbeid med Rolls Royce Marine.

Suksess over tid i et konkurranseutsatt internasjonalt marked krever fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner og hele virksomhetsstyringen. Digitalisering av virksomheten startet for flere år siden med satsing på kvalitetsledelse, virksomhetsstyring og informasjonsstyring.

Erfaring med digitalisering av virksomhetsstyring og informasjonsstyring.

Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse. Mulighetene har medført å integrere kompetanse og erfaring i de ulike tradisjonelle disiplinene i en sammenhengende verdikjede med styring på all informasjon på en helt ny måte. Dette reduserer tid for utvikling, produksjon og kostnader, og øker tilgjengelighet, sporbarhet og kundestøtte. Selv om den grunnleggende kompetansen i bedriften består, krever utviklingen med digitalisering etablering av strukturert virksomhets- og informasjonsstyring som er ny og kan være krevende. Foredraget tar for seg de erfaringer, erkjennelser, muligheter og gevinster som gir IP Huse et nytt forsprang på sine konkurrenter.

Nestleder  NFKR region Nordvest Ansgar Aarland fra Ulstein er vertskap for møtet


Håkon Heieraas - I.P Huse AS

Foredragsholder fra IP Huse Prosjektsjef  Siv.ing. Håkon Heieraas

Kvalitet og Risiko Norge