Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

Kurstilbud høsten 2017; flere og nye kurs

Du finner alle våre kurs med informasjon om blant annet kursinnhold, priser og påmelding for siste del av 2017 på våre nettsider www.nfkr-academy.no,  etter 1. november vil all kursinformasjon være på plass her på NFKR.no  – se hovedmeny Academy

For oversiktens skyld har vi satt opp en oversikt i tabellform her neste halve året h2017 og v2018 Kursoversikt

Vårt faste kurssted er NFKR lokaler  Sandvika Bærum og Albir Spania, men alle kursene kan tilbys ‘innomhus’ som bedriftsinterne.

NYTT i høst i tillegg til våre faste kurs 

  • Oppdateringskurs i Stavanger den 2. oktober ISO 9001:2015 og 3. oktober RISK (begge godkjent for fornyelse sertifikater)
  • ISO 31000 Risk Management – bli kjent med endringene som kommer, 8.november Sandvika, også godkjent som oppdatering Risk Manager sertifikat
  • Revisjon grunnkurs den  7.-8. november (2 dager)  Radisson Blu, Bodø

Velkommen til en aktiv kurshøst!

Kurs til medlemspriser personlig medlem -15% og inntil 25% rabatt for bedriftsmedlemmer

– også bedriftsinterne

NFKR har fagkompetansen og har basert alle kurs på at kandidaten skal kunne anvende kunnskapen

Kvalitet ISO 9001 | Revisjon ISO 19011 | Risk ISO 31000 |

Grunnkurs – ledelse – sertifisering – oppdatering – intensive kurs

  • Kvalitetsledelse QM
  • Kvalitetsrevisjon/Revisjonsleder QA/QLA
  • Risikoledelse RM

Se også PDF versjon av   2017-09 Veien til Kvalitetsleder v1_03   

2 sider kurstilbud tabell i .pdf format

2018 1h Kursoversikt ISO relaterte inkl h2017

Kvalitet og Risiko Norge