Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

EOQ Generalforsamling, Bratislava 13.06.2017 – NFKR leder Torolf Paulshus valgt som ny EOQ president

NFKR har vært norsk representant for den Europeiske Kvalitetsorganisasjonen, EOQ siden oppstarten. Formålet med NFKR sin deltagelse er å øke nytteverdien av felles innsats mellom 30 medlemsland for våre medlemmer. Alle NFKR sine produkter opprinner fra EOQ sin produktportefølge, så EOQ er en meget viktig internasjonal overbygning for NFKR.

Etter 6 år i EOQ styret ble NFKR daglig leder, Torolf Paulshus, i juni valg til ny EOQ president for 3 år. Han er første norske president i EOQs 60 årige historie. Neste generalforsamling i EOQ hvor representanter for samtlige medlemsland møter er i Bled, Slovenia den 10. oktober 2017.

Kvalitet og Risiko Norge