Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

K&R dagene 2017 foredrag – Digitalisering av virksomhets- og informasjonsstyring ved Håkon Heieraas, I.P. Huse

Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse…
IPHuse -

Foto: IP Huse

IP Huse as er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet, på Harøy, mellom Molde og Ålesund, og har 140 medarbeidere. Med røtter tilbake til 1927 er IP Huse verdensledende innen konstruksjon og produksjon av vinsjer med en trekk-kraft på over 600 tonn til ankerhåndteringsfartøy, spesialfartøy og flytende oljeinstallasjoner. Kunder er oljeselskaper, rederier og skipsverft. Salg og service skjer i samarbeid med Rolls Royce Marine.

Suksess over tid i et konkurranseutsatt internasjonalt marked krever fortløpende oppgradering av anlegg og maskiner og hele virksomhetsstyringen. Digitalisering av virksomheten startet for flere år siden med satsing på kvalitetsledelse, virksomhetsstyring og informasjonsstyring.

Erfaring med digitalisering av virksomhetsstyring og informasjonsstyring ved Håkon Heieraas, IP Huse

Den internasjonale konkurransen i det maritime markedet gir stadig nye muligheter og driver forbedringsarbeidet i IP Huse. Mulighetene har medført å integrere kompetanse og erfaring i de ulike tradisjonelle disiplinene i en sammenhengende verdikjede med styring på all informasjon på en helt ny måte. Dette reduserer tid for utvikling, produksjon og kostnader, og øker tilgjengelighet, sporbarhet og kundestøtte. Selv om den grunnleggende kompetansen i bedriften består, krever utviklingen med digitalisering etablering av strukturert virksomhets- og informasjonsstyring som er ny og kan være krevende. Foredraget tar for seg de erfaringer, erkjennelser, muligheter og gevinster som gir IP Huse et nytt forsprang på sine konkurrenter.

Haakon Heieraas 01a - 8cm
Foto: Håkon Heieraas, siv.ing., Prosjektsjef I.P. Huse AS

Håkon sitter i ledergruppen med ansvar for utvikling av virksomhetsstyringen og informasjonsstyringen i IP Huse. Krav og mål, planlegging, gjennomføring, sikring av muligheter og gevinster for å bedre konkurransedyktigheten er viktige deler av dette.

Han har vært i IP Huse i over 20 år med oppgaver innenfor konstruksjon, prosjekter og ledelse.

Annonser

Kvalitet og Risiko Norge