Hopp til verktøylinje
[getbreadcrumb]

K&R dagene 2017 foredrag – Informasjonsstyring som muliggjører for digitalisering av verdikjeden ved Kjetil Rønning, Aker BP

Informasjonsstyring som muliggjører for digitalisering av verdikjeden ..

shutterstock_601064432 cropped 16cm

Foto: Shutterstock

Informasjonsstyring som muliggjører for digitalisering av verdikjeden

Om foredraget:

Digitaliseringsrevolusjonen lover disruptive endringer av dagens verdikjeder gjennom utnyttelse av IoT, maskin-læring, 3D-printing, augmented reality og en mengde andre teknologier. Hvilke krav stiller denne revolusjonen til en sunn informasjonsstyring (struktur, standardisering, arkitektur etc.) og hvilke erfaringer har Aker BP gjort seg så langt?

Den pågående digitaliseringsrevolusjonen innebærer radikale endringer av dagens verdikjeder gjennom utnyttelse av Internet of Things (IoT), maskin-læring, 3D-printing, virtuell virkelighet og en mengde andre teknologier. I Aker BP har digitalisering blitt pekt på som ett av nøkkelområdene for å nå selskapets visjon om å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet. Det har det siste halve året blitt satset betydelig med tid og ressurser på å definere selskapets digitaliseringsstrategi og legge en plan for implementeringen av denne.

Denne reisen, som Aker BP bare så vidt har startet på, har betydelige konsekvenser for- og koblinger til arbeidet med informasjonsstyring (struktur, standardisering, arkitektur etc.). De tradisjonelle tankene og tilnærmingene til styring av informasjon blir dermed satt på prøve. I dette foredraget vil vi prøve å oppsummere noen av de erfaringer Aker BP har gjort på denne reisen.

Foredragsholder

Kjetil Rønning

Kjetil Rønning, Information Management & Security manager – Aker BP

Kjetil har de siste 12-13 årene jobbet som leder og rådgiver med fokus på emner som virksomhetsarkitektur, operasjonsmodeller, strategi, informasjonsstyring og informasjonssikkerhet primært rettet mot olje og gass-bransjen. Dette inkluderer selskaper som Aker BP, Statoil, Aker Solutions, Aibel og Telenor.

Annonser

Kvalitet og Risiko Norge