, ,

Invitasjon til fagsamling 09.03.2017 i Trondheim med tema Lærende organisasjoner

NFKR Trøndelag ønsker velkommen til WSP 9. mars 2017 kl 13:00

 

NFKR Trøndelag ønsker velkommen til medlemsmøte hos WSP

 

Lærende organisasjoner

 

Vi er i en tid hvor det er store omstillinger i flere bransjer blant annet drevet av en svak utvikling innen olje- og gass næringen. Dette har ført til nedbemanninger og behov for omstilling også innen andre bransjer. Hvilke utfordringer gir dette i forhold til lærende organisasjoner som er i stand til å utvikle seg videre? I dette medlemsmøte ønsker vi sette fokus på temaet lærende organisasjoner.

Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Dato: 9. mars 2017 kl 13:00 – ca 15:30

Påmeldingsfrist:  3. mars 2017 kl 12.00

Sted:  WSP Norge AS,

 

Granåsvegen 15 B, 7048 Trondheim (Tunga)

 organisasjonsendring

 Agenda:

 

  • Åpning ved NFKR region Trøndelag
  • Innlegg fra WSP
  • Innlegg fra BN Bank v/Anita Bretun
  • Pause
  • Innlegg omkring systematikk og praksis for organisasjonsmessig læring i et kvalitetsperspektiv v/Even Fossum Svendsen
  • Spørsmål /åpen diskusjon
  • Avslutning fra NFKR

   Som en del av dette medlemsmøtet vil det bli avholdt et kort årsmøte/oppsummering av 2016 (10 min) for NFKR – Region Trøndelag

 

 

Enkel servering

 

Pamelding Link til registrering – her kommer deltakerliste

 

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen videre til ditt nettverk. Vel møtt!