NFKR hovedstyre samler ressurspersoner med høy kompetanse innen foreningens virksomhetsområde. Iht vårt formål ønsker vi å dele deres kompetanse og erfaringer fra karrierer og faglige engasjement gjennom en serie artikler på våre nettsider og som medlemsinformasjon.

Først ute er “Bør vi slutte med målstyring i kvalitets- og forbedringsarbeid?” v/ Ørjan Slotterøy – Leder for Strategisk virksomhetsstyring, Avinor.

Ørjan

Ørjan Slotterøy
– Leder for Strategisk virksomhetsstyring, Avinor

Ørjan har omfattende erfaring fra helhetlig virksomhetsstyring og prosessforbedring. Som leder for Strategisk virksomhets- og risikostyring i Avinor har han ansvar for operasjonalisering, implementering og oppfølging av strategi i Avinor-konsernet. Han kom fra stillingen som leder for Virksomhetsutvikling i Sykehuspartner HR hvor han blant annet hadde ansvar for organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring. Han var også programleder for innføring av Lean og Kontinuerlig forbedring.

Fra tidligere har Ørjan lang erfaring som konsulent, blant annet som Partner i Hartmark Consulting og Manager i PwC. Som konsulent hadde han ansvar for en rekke kvalitets- og resultatforbedringsprosjekt i større private og offentlige virksomheter.

MÅLSTYRING TIL BESVÆR

 – Bør vi slutte med målstyring i kvalitets- og forbedringsarbeid?

Målstyring har for mange blitt nærmest som et skjellsord de senere årene. Vi kan stadig vekk lese i media om målsyke, målemani, detaljstyring osv. Det argumenteres heftig for at målstyring tilhører fortiden og at dette er noe man må slutte å gjøre. Debatten blusser med jevne mellomrom opp i media, ofte relatert til kvalitets- og forbedringsarbeid i skoler og sykehus, og gjerne understøttet av profilerte forskere.

Kritikerne av målstyring fokuserer blant annet på at det ligger et fundamentalt negativt menneskesyn til grunn for målstyring. Målstyring blir i denne sammenheng en forlengelse av «taylorisme» hvor ledelsen tenker og planlegger, mens resten følger ordre. Målstyring tillegges derfor et ovenfra-og-ned perspektiv hvor ansatte ikke er i stand til å tenke selv, men må instrueres i detalj om hvordan man skal utføre jobben sin. Det er ikke vanskelig å være enig i at dette er noe vi ikke ønsker.

Fordi kritikken mot målstyring har blitt så verdiladet er det nærmest umulig å argumentere mot kritikerne. Det er derfor befriende å høre at noen våger å ta til motmæle slik Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring, gjorde på Verdens kvalitetsdag i regi av NFKR 10. november i fjor *).  Hovedpoenget til Børmer er at debatten om målstyring i stor grad er en debatt tuftet på ulik forståelse av begrepet målstyring. Krav til målstyring i staten er ifølge Børmer meget enkelt: Vær tydelig på hva som skal oppnås, og sjekk om dere oppnår det. Målstyring handler derfor ikke om aktivitetsstyring, og det er her kjernen til misforståelse ligger. Begrepene blandes.

Nå kan det riktig nok innvendes at målstyring ofte fører til aktivitetsstyring, det vil si at oppfølging av mål skjer gjennom måling av aktiviteter. Og det er her iveren ofte tar overhånd. I denne prosessen er det lett å glemme målene, og målingene tenderer til å bli viktigere enn det som skal oppnås. På dette området skal vi lytte nøye til hva nyere forskning lærer oss om motivasjon. Bård Kuvaas, professor ved BI og forsker på motivasjon i arbeidslivet, mener at frihet for medarbeiderne til å planlegge og utføre arbeidsoppgavene på sin egen måte er avgjørende i forhold til å øke motivasjonen på jobben. Måloppnåelse skjer derfor ikke gjennom detaljert aktivitetsstyring, men ved å tilrettelegge for gode prosesser hvor medarbeiderne selv finner de riktige løsningene.

Målstyring handler ikke om menneskesyn. Definering av mål kan like gjerne skje gjennom en nedenfra-og-opp prosess som en ovenfra-og-ned prosess. Det viktige i denne sammenheng er ikke hvordan målene settes, men at organisasjonen har en avtale om hva som skal oppnås, og at man evaluerer hvorvidt målene nås. Det foreligger derfor ikke noe alternativ til målstyring, heller ikke innen kvalitets- og forbedringsarbeid. I stedet for å argumenter for hvor viktig det er å fjerne målstyring, må vi diskutere hvordan målstyringen kan forbedres slik at den samsvarer bedre med nyere forskning innen motivasjon og ledelse.

15.jan-17 Ørjan Slotterøy

 shutterstock_534748543

se også … 

*)  Foredrag v/ Øystein Børmer,direktør i Direktoratet for økonomistyring, NFKR konferansen Verdens kvalitetsdag 2016, Bristol 10.november;

Målstyring må til

– å delegere uten å angi hva som ønskes oppnådd er ikke å styre …

Oistein_Bormer_7cm

         

– se presentasjonen på NFKR konferansen Verdens Kvalitetsdag 2016  her (innlogget medlemssider)

DN