, , ,

Oppsummering med bilder og presentasjoner fra medlemsmøtet 17.11.2016 med tema Security/Sikring

Oppsummering med bilder og presentasjoner fra medlemsmøte fra SINTEF og Safetec, REINERTSEN og Trondheim Havn:

 

 shutterstock_131307044 shutterstock_155282822

 Tema :  Security/Sikring

 

 Medlemsmøte hos Safetec Trondheim 17.11.2016

 

NFKR region Trøndelag hadde gleden av å invitere medlemmer til medlemsmøte hos Safetec, hvor flere trønderske bedrifter presenterte aspekter ved sikring mot tilsiktede uønskede handlinger. 26 personer deltok på møtet.

Innledningsvis ga Reidun Værnes fra Safetec en kort presentasjon av virksomheten til Safetec og deres moderkonsern.

Safety Advisor Anne Egeli fra Safetec startet med å beskrive hvordan sikringshendelser skiller seg fra sikkerhetshendelser, og presenterte deretter mulige metoder for risikoanalyse av potensielle sikringshendelser, basert på standardene NS5831 og NS5832. Hun belyste forskjeller og likheter mellom risikoanalyse innen sikring og sikkerhet (security/safety), og beskrev også forskjellige arbeidsmodeller. Hun påpekte også at virksomhetens sikringsplan – som bør være resultatet av sikringsrisikoanalysen – også må avspeile seg i virksomhetens beredskapsplan.

 

Anne Presentasjonen Sikring – en naturlig del av virksomhetens risikostyring?

v/ Anne Egeli, Safety Advisor Safetec  (innlogget medlemssider)

SINTEF

IT-sikkerhetsleder Maria Bartnes fra SINTEF hadde kalt innlegget sitt “Fornuft og følelser”, og snakket om hvordan man kan motivere ansatte til å få lyst til å oppføre seg sikkert på bedriftens IT-systemer. Hun kom med forslag til hvordan man kan fange opp umotiverte ansatte gjennom mer direkte kommunikasjon (relasjonsledelse). Hun minnet om at en eller noen få ansatte med uhensiktsmessig IT-adferd er tilstrekkelig til å kunne forårsake stor skade på virksomheten.

 

Maria  “Fornuft og følelser: hvem er sikre og hvem er sårbare?” v/ Maria Bartnes, IT Sikkerhetsleder SINTEF ; Presentasjonen fra SINTEF finner du her (innlogget medlemssider)

 

 

Sigrun   Sigrun Lande Sørensen fra REINERTSEN AS, presenterte sikringsarbeidet hos sin bedrift, med spesiell vekt på bygging av sikringskultur. Hun redegjorde for praktisk organisering av sikringsarbeidet, planer og tiltak, og holdningsskapende arbeid. Sikringskampanjer var sentrale elementer her. Potensielle sikringshendelser var også utgangspunkt for beredskapsøvelser, og sikringsaspekter inngikk i bedriftens vernerunder. Også revisjoner ble gjennomført med sikring som tema.

 

Svein   Svein Kåre Aune fra Trondheim Havn snakket om havnesikring, som er regulert gjennom et omfattende internasjonalt regelverk (IMO/EU). Det finnes i tillegg et eget norsk sentralt regelverk for Security på havneanlegg. Trondheim Havns oppgave ble derfor å tilpasse regelverket til den relativt rolige virksomheten som finner sted i våre trønderske havner med relativ liten trafikk av terrorister og atomvåpensmuglere, uten å risikere at man mister oversikt og kontroll. Innlegget ble krydret med interessante eksempler og potensielle hendelser, og hvordan havnemyndighetene hadde taklet disse.

 

Sigrun Lande Sørensen avsluttet med å orientere om at neste medlemsmøte i begynnelsen av 2017 også vil være foreningens årsmøte.  Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy 

 20.nov-16 Tom Berland, tekst og Kjetil Gjøen, foto