, ,

Vinner av NFKR Kvalitetslederpris 2016 er Harald Eik, Glencore Nikkelverk!

Vi gratulerer Harald Eik, Glencore Nikkelverk, som vinner av NFKR Kvalitetslederpris 2016!

2016 Harald Eik får overrakt prisen som årets kvalitetsleder av NFKR styreleder Sidsel Winther Storaas
Foto: Torolf Paulshus

 

Presseinformasjon fra NFKR

Dato for frigivelse: torsdag 10. november kl 12:00

NFKR Kvalitetsleder 2016, Harald Eik, Glencore Nikkelverk A/S

NFKR’s kvalitetspris som Årets Kvalitetsleder går til Harald Eik, Direktør for HMS og Kvalitet ved Glencore Nikkelverk A/S.

Prisen tildeles hvert år på Verdens Kvalitetsdag, og er ment å fremme gode resultater innen fagområdet kvalitet- og risikostyring/ledelse og dennes utbredelse. NFKR Kvalitetslederpris tildeles den beste søkeren i den årlige konkurransen, iht definerte kriterier.

Vinner av NFKR Kvalitetslederpris besluttes av foreningens jury for å synliggjøre og belønne innsats og resultater fra enkeltpersoner som jobber med kvalitet- og risikoledelse i sin videste forstand.

Vinner av prisen skal være en leder i en organisasjon som har lyktes i å bidra til suksess for de ulike interessentene gjennom dennes lederskap, og gjennom endrings- og kvalitets-forbedringsprosesser denne har iverksatt.

Vinneren av NFKR Kvalitetslederpris er også NFKR kandidat til den årlige European Quality Leader konkurransen.

Glencore Nikkelverk har om lag 550 ansatte og er blant verdens største Nikkelraffinerier. Virksomhetens sluttprodukter går til 100 % eksport til kunder over hele verden som krever Nikkel av høy renhet, men der også emballasje, produktets form og andre forhold relatert til produktkvalitet er viktig.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på en lang rekke krevende kriterier som:

•        Ferdigheter, fremragende prestasjoner og demonstrere personlig karakter

•        Evne til å sette retning, og bygge organisatorisk kapasitet, mobilisere medarbeidernes engasjement

•        Faktiske resultater og anvendelser, også internasjonalt

Og viser til faktiske resultater ved Glencore Nikkelverk der Harald Eik:

•        Har satt retning for at enhver operatør skal kunne utøve ledelse innen kvalitet ved å ha stolthet til produktet som leveres og at alle kan ta en rolle som en kvalitetsinspektør.

•        Er en bedriftens mann med utvist fleksibilitet i takt med ulike behov i virksomheten.

•        Jobber godt med både ledende KPI samt resultat KPI (Key Performance Indicator)

•        Har vært instrumentell i forhold til å implementere og videreutvikle bedriftens avvikssystem

•        Har innarbeidet kvalitetsmål i bedriftens overordnede mål på en synlig måte for hele organisasjonen.

•        Antall produktavvik levert til sluttkunde har gått ned med mer enn 50 % de siste 3 år og for første gang har bedriften i 2016 ikke notert en eneste kundeklage som vi har karakterisert som alvorlig i avvikssystemet.

 

Oslo 6. november 2016,

Torolf Paulshus, adm.dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Prisvinner flankert av NFKR styre og hederstegnskomitè !

Foto:  Annlaug Astad, NFKR