, , ,

Utvidet påmeldingsfrist på medlemsmøtet 17.11.2016 med tema Security/Sikring

UTVIDET påmeldingsfrist ! medlemsmøte hos Safetec Trondheim den 17.nov-16 kl 13:00, innlegg fra SINTEF, REINERTSEN, Safetec og Trondheim Havn ..

 

NFKR Trøndelag tema

Security/Sikring

 

medlemsmøte hos Safetec i Klæbuveien 194

den 17. nov. 2016 kl 13.00

Security/sikring blir stadig viktigere for å beskytte mot og gi motstand mot dem som har et ønske om å påføre vår virksomhet skade i en eller annen form. Dette kan dreie seg om forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til lokaler eller forretningskritisk informasjon. Aktuelle fokusområder er: fysisk sikring, sikring av personell (f.eks bakgrunnssjekk) og informasjonssikring.

Hvor stor er risikoen i din virksomhet og hvilke områder er mest utsatt? Hva gjøres for å komme i forkant slik at vi unngår problemer? Oppdateres våre risikovurderinger når virkeligheten endres med hensyn på forekomst og omfang av bevisste ondsinnede handlinger? Hva gjør vi for å unngå hendelser som vi absolutt ikke vil at skal ramme oss, slik som datainnbrudd, industrispionasje, terror osv.

SECURITY/SIKRING = beskyttelse mot tilsiktede, uønskede handlinger

SIKKERHET = beskyttelse mot ulykker

shutterstock_131307044    shutterstock_155282822

 

Agenda

·        Åpning ved NFKR region Trøndelag

·        Presentasjon av bedrift/vertskap for møtet ved Safetec

·        “Sikring – en naturlig del av virksomhetens risikostyring? Gjennomføring av sikringsrisikoanalyser og iverksetting av tiltak v/ Anne Egeli, Safety Advisor Safetec

·        “Fornuft og følelser: hvem er sikre og hvem er sårbare?” v/ Maria Bartnes, IT Sikkerhetsleder SINTEF

·        20-30 min pause med mingling og kaffe mm

·        “System for Sikring. Praktiske tiltak for økt sikringsbevissthet samt oppfølging i daglig drift”, v/ Sigrun Lande Sørensen, REINERTSEN AS, HMS&K-avdelingen

·        «Havnesikring»  v/ Svein Kåre Aune, Trondheim havn

·        Avslutning og tid til flere spørsmål og åpen diskusjon

Vi avslutter ca kl 15.30

 

 

Registrering link

PameldingEnkel servering, ingen deltakeravgift for medlemmer av NFKR.

Påmeldingsfrist: 16.november    deltakerliste her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy