, , ,

Foredrag på Verdens Kvalitetsdag NFKR 2016: Bjarte Bogsnes, VP Performance Management Development Statoil

Foredrag på Verdens Kvalitetsdag NFKR 2016 med Bjarte Bogsnes, VP Performance Management Development Statoil: “Beyond Budgeting” – en styringsmodell for nye tider; Statoils “Ambition to Action” reise.

 

 «Kunnskaps- & prestasjonsledelse – hvordan omsette kunnskap til handling» er tema på
Verdens Kvalitetsdag 2016 – Ledelseskonferansen med 100% faglig fokus

 Sted: Bristol Hotel, Oslo
Torsdag 10.november 2016

 EOQ Quality Week markeres årlig med heldagskonferansen Verdens Kvalitetsdag. Vi ønsker velkommen kl 09:00 og åpner konferansen med foredrag fra Hanne Kristin Rohde og følger opp med foredrag fra adm.dir Hersvik for det nye Aker BP, adm.dir Halvorsen fra Jæger Automobil, redaktør internkommunikasjon Brubæk fra DNB, direktør Børmer fra DFØ og VP Bogsnes fra Statoil

  Vi gleder oss!

 

 Bjarte

51+VFhi5mQL

https://no.linkedin.com/in/bjarte-bogsnes-41557910

 “Beyond Budgeting”-

en styringsmodell for nye tider;

 Statoils “Ambition to Action” reise

foredrag v/ Bjarte Bogsnes, VP Performance Management Development Statoil

Bjarte Bogsnes har en lang internasjonal karriere innen både økonomi og HR. Han leder innføringen av Beyond Budgeting i Statoil, og er formann i Beyond Budgeting Round Table (BBRT).  Han er en populær internasjonal  foredragsholder og har vunnet en Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation pris. Bjarte er  forfatter av boken “Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential”, hvor han skriver om sine implementerings-erfaringer.

 

Ingress foredrag:

Tradisjonell styring, inkludert budsjettering, er utviklet for veldig andre tider enn hva de fleste virksomheter opplever i dag. Bjarte vil utdype hvordan slik styring ikke bare kommer til kort, men har blitt  en barriere i stedet for en støtte for gode prestasjoner. Han vil forklare hvordan Beyond Budgeting  adresserer dette alvorlig problemet, og hvordan Statoil bruker denne nye styringsmodellen.

 

For program og påmelding

 Plakat