, ,

Verdens Kvalitetsdag 2016: Avslutningsforedrag ved Øystein Børmer, direktør for Direktoratet for Økonomistyring DFØ

EOQ Quality Week markeres årlig med heldagskonferansen Verdens Kvalitetsdag. Denne rundes i år av med et reflekterende avslutningsforedrag fra direktør Børmer fra DFØ.

 «Kunnskaps- & prestasjonsledelse – hvordan omsette kunnskap til handling» er tema på
Verdens Kvalitetsdag 2016 – Ledelseskonferansen med 100% faglig fokus

 Sted: Bristol Hotel, Oslo
Torsdag 10.november 2016

EOQ Quality Week markeres årlig med heldagskonferansen Verdens Kvalitetsdag. Vi ønsker velkommen kl 09:00 og åpner konferansen med foredrag fra Hanne Kristin Rohde og følger opp med foredrag fra adm.dir Hersvik for det nye Aker BP, adm.dir Halvorsen fra Jæger Automobil, redaktør internkommunikasjon Brubæk fra DNB og VP Bogsnes fra Statoil. Vi runder av med et reflekterende avslutningsforedrag fra direktør Børmer fra DFØ.

Avslutningsforedraget på Verdens Kvalitetsdag 2016 holdes av Øystein Børmer, direktør Direktoratet for Økonomistyring, DFØ.

Oistein_Bormer_320

 (Foto: DFØ)

DFØ utgir bl.a. publikasjonene som tar blant annet for seg følgende fagområder:

  • samfunnsøkonomiske analyser
  • mål- og resultatstyring
  • risikostyring
  • evalueringer

Resultatene presenteres i utredninger, rapporter og analyser som vi har tilgjengeliggjort for alle som ønsker å vite mer om våre fagområder.

Vi finner Børmer som en aktiv debattant, og blant annet var dette debattinnlegget i Dagens Næringsliv førende for programkomitéens forespørsel:

 DN

https://twitter.com/godstyring/status/776362327797039104

 

Velkommen til et spennende avslutningsforedrag!

 Plakat