, ,

Kalle Hersvik, adm.dir Aker BP med foredrag på Verdens Kvalitetsdag NFKR 2016

Kalle Hersvik, adm.dir Aker BP med foredrag på Verdens Kvalitetsdag NFKR 2016: «Kunnskaps- & prestasjonsledelse – hvordan omsette kunnskap til handling». “Denne krisen er for god til å gå til spille» – Kalle Hersvik fra det nye Aker BP (tidligere Det norske) nevner Alvheim-feltet som et typisk eksempel på Det norskes filosofi om at gasspedalen er viktigere enn bremsepedalen med dagens oljepris i intervju med TU …

 

 «Kunnskaps- & prestasjonsledelse – hvordan omsette kunnskap til handling» er tema på
Verdens Kvalitetsdag 2016 – Ledelseskonferansen med 100% faglig fokus

 Sted: Bristol Hotel, Oslo
Torsdag 10.november 2016

Karl-Johnny-Hersvik2-12cm

“Prosessen bak å snu kriser til muligheter, hvordan bruke kunnskaper for å prestere”

foredrag v/ Kalle Hersvik, adm.dir., Aker BP

   Presentasjon og bilde av Kalle Hersvik fra Aker BP

 

 

 

IMG_0510_31720Se også her:  Kalle Hersvik i intervju med TU

klipp og bilde fra Teksnisk Ukeblad 30.august 2016:

 fra TU 30.08.2016; Karl Johnny Hersvik er stolt av den nye arbeidsmetodikken som Det norske har implementert på Ivar Aasen og flere andre felt. Foto: Mona Strande

 

 

Vi gleder oss til å et spennende foredrag med positivt fortegn!

For program og påmelding:

 Plakat