, , ,

Medlemsmøte 20.09.16 hos AtB: Interessentanalyse

Medlemsmøte 20.09.16 hos AtB: Interessentanalyse med foredrag fra AtB, Jernbaneverket og NFKR Academy

 Interessentanalyse

 

NFKR Trøndelag holdt medlemsmøte med tema interessentanalyse tirsdag 20. september. Vertskap denne gang var hos AtB i Kongensgate.

 

 

 

 

NFKR region Trøndelag mangeårige leder Sigrun Lande Sørensen ønsker velkommen !

 

   Leder i NFKR Trøndelag, Sigrun Sørensen, ønsket alle velkommen til medlemsmøtet. Administrerende direktør Janne Sollie fra AtB innledet med en kort presentasjon av AtB som selskap. Sollie beskrev i korte trekk de mange samarbeidspartnere og interessenter som AtB møter. AtB er en synlig bedrift i Trøndelag og som ser svært stor betydning av å kjenne sine interessenter.

 AtB

 

 

  AtB delte villig fra sin “organisasjonsvirkelighet” med alle sine interessepartnere

 

 

  •  Siri Mathiesen fra NFKR holdt en faglig presentasjon med tema «interessentanalyse – viktig krav i nye systemstandarder (ISO 9001/14001)».  Mathiesen presenterte en oversikt over de nye krav som systemstandardene stiller rundt interesseparter, og åpnet for plenumsdiskusjon til hvorfor det er viktig å kjenne sine interesseparter. Videre viste Mathiesen fram gode verktøy for hvordan man systematisk kan arbeide med interessentanalyser og oppfølging av disse gjennom handlingsplaner og kommunikasjonsplaner. Mathiesen avsluttet med å beskrive hvordan man gjennom å håndtere interessenter i et risikobasert tankesett kan bidra til økt bærekraft for bedriften.

i tillegg finner du Word dokument:  Analyse av interesseparter  og  Kommunikasjonsplan

 

  • Neste faglige innlegg var fra kvalitetsansvarlig i AtB, Knut Iver Aastorp. Aastorp ga en oversikt over de viktigste interessenter for bedriften. Videre beskrev han hvordan AtB aktivt arbeidet med interessentanalyser. Bedriften deler interessentanalyser opp i ulike nivå, der man har en interessentanalyse på overordnet nivå og flere propsjektspesifikke interessentanalyser. Aastorp beskrev også at man jevnlig så behov for å oppdatere interessentanalysene for å kunne følge opp med korrekte tiltak i handlingsplaner.

 

  • Siste faginnlegg var fra kommunikasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Bård Bjerkaker. Han

     

presenterte arbeidet med interessentanalyse for et av Jernbaneverkets prosjekter «Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen». Prosjektet hadde kjørt egne work-shops for å kartlegge interessenter. I tillegg hadde man laget et eget interessentkart hvor interessenter var prioritert. Bjerkaker beskrev viktigheten av relasjonsbygging og påvirkningskraft under kontinuerlig arbeid med interessentanalyse og tilhørende handlingsplaner.

 

 

 

 

 

Avslutningsvis informerte NFKR v/Siri Mathiesen om nye kurstilbud fra NFKR. Informasjon om kommende kurs og tidspunkt er tilgjengelig på NFKR sine nettsider, www.nfkr.no.

 

 deltakere

Godt engasjement og deltakere som villig deler sine erfaringer er en forutsetning for et vellykket møte :) – flott med gode innspill!

 

 vertskap

NFKR Trøndelag  vertskap og regionstyre; Kjetil Gjøen, Sigrun Lande Sørensen, Knut Iver Aastorp, Karin E. Larsen (bilder) og Ingunn Dåvøy  (tekst)