, , ,

Invitasjon til fagsamling Bergen Haraldsplass Sykehus 18.10.2016: Standardisering av pasientforløp

Fagsamling Bergen Haraldsplass Sykehus; Standardisering av pasientforløp med erfaringer med standardisering av prosesser med ulik kompleksitet, den 18.oktober 2016 kl 15-18:

Invitasjon

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk. Gratis påmelding for medlemmer og gjester. Enkel bevertning

Vel møtt!                             Pamelding