, , ,

Invitasjon til åpen fagsamling/medlemsmøte 11.10.2016, Bodø, tema Risikostyring og kvalitet

Invitasjon til åpen fagsamling/medlemsmøte 11.10.2016, Bodø, tema Risikostyring og kvalitet kl 17:00-19:00

Risikoeierenvi starter med Risiko – som hovedtema for samlingen ..

Fagsamling / åpent medlemsmøte Bodø

Tid: 11. oktober 2016

kl 17:00 – 19:00

 Sted:  Bodø vgs, Inngang I, rom H102

Vi har gleden av å invitere til åpent NFKR medlemsmøte i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Vibeke Myrås fra NFKR Academy deltar som innleder til temaer rundt Internkontrollforskriften og risikostyring.

Vi ser gjerne at medlemmene kommer med innspill til aa@nfkr.no om øvrige temaer rundt kvalitet- og risikostyring som ønskes belyst på møtet. Gjerne med innlegg case fra egen bedrift.

Risikoeiere, ansvar og myndighet – internkontrollforskrift, modeller for risikostyring ….

 

 

Vibeke   Vibeke har vært kursleder i NFKR Academy siden mai 2016. Fra før har hun erfaring som daglig leder i MQM AS, Kvalitetsrådgiver i Statnett og Total E&P Norge, QRM i Statoil, HMS-leder i Norsk institutt for skog og landskap, Seniorkonsulent innen risiko- og krisehåndtering i Teleplan og ledererfaring fra helsevesenet.  Hun har en mastergrad i Samfunnsikkerhet fra Universitetet i Stavanger og innehar sertifiseringer i risikoledelse, revisjonsledelse og kvalitetsledelse. 

 

Pamelding  Gratis for NFKR medlemmer og gjester !

Du er velkommen til å invitere med deg både kollega og andre fra ditt nettverk som vil ha interesse av temaet, og som ser hvilket ansvar og muligheter en risikoeier har. Og ikke glem å ta med din leder !

Fra Vibekes presentasjon, med henvisning til

 Roller

Vel møtt!

 

NFKR Nordland og vertskap Nordland Fylkeskommune v/ Jonny Brodersen