, , ,

Invitasjon til medlemsmøte 20.09.2016 med tema Interessentanalyse

Invitasjon til medlemsmøte med tema Interessentanalyse hos AtB Trondheim den 20.sept-16 kl 13:00-15:30, innlegg fra Jernbaneverket, AtB og NFKR Academy

 Interessentanalyse

Interessentanalyse

En interessent er en person eller organisasjon som kan påvirke eller bli påvirket av en virksomhet. En interessentanalyse skal finne frem til de relevante interessentene og deres krav, behov og forventninger.

Ulike bedrifter/organisasjoner vil også presentere hvordan de jobber med interessentanalyse. Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Vertskap   AtB

 

Dato:         Tirsdag 20. september 2016 kl 13:00 – 15:30

 

Sted:         AtB, Adresse: Kongens gate 36, Trondheim

Parkering er mulig på Leuthenhaven eller i parkeringskjelleren under Trondheim Torg.En rekke busser har holdeplass i krysset Kongens gate/Prinsens gate.

Påmeldingsfrist: 16.september           Pamelding

 

Agenda:

 

  • Åpning ved NFKR region Trøndelag
  • Innledning av AtB
  • Interessentanalyse – viktig krav i nye systemstandarder (ISO 9001/14001) v/Siri Mathiesen, NFKR Academy
  • Hvordan jobber vi med interessentanalyse i AtB v/Knut Iver Aastorp
  • Kort pause
  • Interessentanalyse i Jernbaneverket v/ Bård Bjerkaker
  • Oversikt over NFKRs kurstilbud til medlemmer v/Siri Mathiesen
  • Avslutning

 

 

 

Enkel servering, ingen deltakeravgift for medlemmer av NFKR.

Dørene åpner kl 12:30 for dem som ønsker å prate litt over en kopp kaffe før møtestart.

 Web påmelding https://www.nfkr.no/  eller direkte til Registrering  – deltakerliste  her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy