, , ,

Invitasjon til fagsamling i Bergen 01.09.2016 – Bjarne Berg Wig

“Total kvalitetsledelse, Lean- transformasjonen og reisen til lærende systemer”:

k31601564  images

Tid: 1. september 2016 kl 15:00 – 18:00

Sted:  HiB – Høgskolen i Bergen

Tema :  TQM – Total kvalitetsledelse,

Lean- transformasjonen og reisen til lærende systemer

Bjarne    Innlegg ved Bjarne Berg Wig, foreleser/kursleder TQM, Høgskolen i Bergen

 

Bjarne Berg Wig, underviser ved HiB i fagområdet Kvalitetsledelse. Bjarne har mer enn 30 års erfaring og er en av de mest anerkjente fapersoner på områdene kvalitet, lean, ledelse og lagutvikling. Han er og forfatter til en rekke lærebøker, herunder ” Lean. Ledelse for lærende organisasjoner”, http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Arbeidsliv/Ledelse/Lean-laerende-organisasjoner

Vi ønsker velkommen til et aktuelt tema med en inspirerende foredragsholder samt erfaringsutveksling.

Deltakerliste: du møter

 

 

Pamelding

Sted: Høgskolen i Bergen, Studiested Kronstad, Inndalsveien 28, Auditorium 9.  Letteste tilkomst er enten Bybanen eller linje 9 fra sentrum. Høyskolen disponerer ikke parkeringsplasser for gjester.