,

NFKR Academy ved kursansvarlig Vibeke Myrås ønsker velkommen til kurs: Risikoeier – ansvar og muligheter gjennom risikostyring

Den 6.sept. vil Vibeke Myrås holde praktisk rettet kurs basert på anvendelse av risikostandarden ISO 31000.

      Vibeke
NFKR Academy ved kursansvarlig Vibeke Myrås ønsker velkommen til kurs!

A3.5.16.1 (1d) Risikoeier – ansvar og muligheter gjennom risikostyring, 6. sept 2016

Søkes godkjent for vedlikehold av sertifikater for sertifiserte risikoledere.

 

 

Om kurset:
Risikoeierrollen er en sentral rolle når man skal skape fremdrift og engasjement rundt arbeidet med å vurdere og håndtere risiko. Risikoeiere er selvsagte bidragsytere i risikostyring og den parten som har faktisk myndighet til å få gjennomført risikoreduserende og -optimaliserende tiltak.
Dette kurset vil gi deg som er risikoeier bedre forståelse for ansvar og muligheter rollen gir og relevante tilnærmingsmåter til risiko. Kurset vil også ta for seg hvordan risikoledere og risikoeiere kan effektivisere samarbeidet rundt risikostyring gjennom en felles tilnærming til risikofaget, koordinering av mål og gode kommunikasjonsrutiner.

For deltakere som skal bruke kurset som oppdateringskurs for vedlikehold av sertifikat vil det avlegges en prøve (multiple choice) med 10 generelle spørsmål angående risikostyring på slutten av dagen.

Kurset passer for personer som kan komme til å bli eller er risikoeiere, ledere, risikoledere.

Læringsmål:
• Kunnskap om prinsipper for risikostyring
• Kunnskap rollen risikoeier
ansvar
muligheter
samarbeid med andre aktører i risikostyring
• Forståelse for risikostyringsprosessen

Agenda for kurset:
• Risikostyringsprosessen
Hensikt med risikostyring
Generelle trekk
Roller
• Risikoeierrollen
• Nasjonale og internasjonale standarder for risikostyring (ISO 31000:2009, NS5814 og NS5832)
Trender
Nylige og kommende endringer
God og mindre god praksis for risikostyring
Erfaringsutveksling
• Prinsipper for risikostyring i ISO 31000:2009
• Deltakerstyrt tema: drøfting og erfaringsutveksling mellom deltakerne
• Oppsummering av dagen, spørsmål og svar

Praktisk informasjon:
Kursdato: 6. September 2016
Sted:   Sandvika, Bærum
Tid:   09:00 – 16.00
Pris:   4.500,- /   3.600,- for NFKR-medlemmer
Kursleder:  Vibeke Myrås  – epost:  vibeke@nfkr.no

Pamelding

 

 * Alle kurspriser inkl mva. –  lunsj/pausemat NOK 300,- + mva  pr dag kommer i tillegg NFKR lokaler Kjørbokollen 30, Sandvika (grunnkursene og oppdateringskurs).  Dette erstattes av hotell dagpakke tillegg dersom kurset holdes i eksterne lokaler.

Kursoppstart første dag kl 09:00

AVBESTILLING  info@nfkr.no – Fra 2 uker til 1 uke før belastes 50% av kursavgiften, avbestilling fra 1 uke (5 arbeidsdager) før kursstart belastes kurset i sin helhet. Deltaker fra samme bedrift kan overta kursplassen uten tillegg i pris.

NFKR

 

Kursene tilbys også som bedriftsinterne kurs, vennligst ta kontakt med Annlaug på aa@nfkr.no

For spørsmål og nærmere informasjon om kurset, kontakt kursansvarlig og kursholder