_MG_1571

Rekordstor deltakelse, hyggelig stemning, stort engasjement og entusiasme rundt tema

virksomhetsstyring – samhandling og verdi – systematikk og metoder

tilgang til presentasjonene krever innlogget medlemssider

Åpnings- og avslutningsforedragene dag 1 (Eng.)

Greg Watson, President of International Academy for Quality ; Nye trender for kvalitetsledelse og metoder  &  EOQs forbedringsmodell

 

Bruk av verdi- og risikobasert metode for bedre styring  v/ Aina Bjørknes, Statoil, Business Area Responsible, Global Business Services, Management System  – more..

 

Rotårsaksanalyse – systematisk forbedringsarbeid  – v/ Øyvind Lervåg, Quality Programme Lead, Rolls-Royce Marine – mer…

 

Erfaringer med risikostyring i helikopteroperasjoner  v/ Erik Hamremoen, Manager Flight Safety, Statoil  – mer…

 

Hvordan bestemme behovet for styringssystem i organisasjonen? v/ Dag Wilhelmsen, seniorrådgiver Flytoget – mer..

 

Erfaringer med å skape det beste klimaet for prosessledelse v/ Svenn Erik Edal, Nordic Oil&Gas Leader, Deloitte  –  mer..

 

Implementering av nytt styringssystem i Avinor SMART –  Styring-Måling-Avvik-Risiko-Tiltak v/ Tarald Johansen, Konserndirektør Sikkerhet og Miljø AVINOR – mer …

 

Er styringssystemet et dataverktøy? v/ Henrik Bachke Madsen, Senior Prosjektleder TINE SA mer..

 

Grunnmuren i styringssystemet  v/ Egil Johansen, avd.leder Lyse Elnett ..mer…

 

LEAN  –  v/  Bård Karlsen, Ernst & Young –  Management Consulting Consultant and Contractor –  mer …

 

Praktiske tilnærminger til kvantitativ og kvalitativ risikostyring

v/ Dr. Rune Moen, TINE SA, Corporate Risk Manager – mer..

v/ Anders Magnus Løken, DNV GL, Head of Section – mer..  

 

   

Statlige IT-prosjekter – fra problem til A-ordning   v/ Viveca Lioddden, Skatteetaten, Senior prosjektleder  EDAG SITS ..mer..

 

 

Erfaringer med ulike målemetoder, KPI’er v/ Karsten Boe, SVP QHSE & Compliance, Aker Solutions Subsea  – mer..

 

 

ISO 9001 – for hele virksomheten  v/Siri Mathiesen, leder NFKR Academy ..mer,..

 

Avslutningsforedrag:  “Sjef for eget liv” v/ Professor emeritus dr. med. Ingvard Wilhelmsen

Et avsluttende/reflekterende foredrag fra en engasjerende og entusiastisk foredragsholder

Utstillere

Ønsker du å komme i kontakt med våre utstillere – se kontaktinformasjon her

Våre konferanser tilbyr plass til utstillere som ønsker å presentere verktøy som bygger opp under konferansens tema.

_MG_0971

 

2016-

Følg oss også på: TwitterFacebook | LinkedIn