, , ,

Invitasjon til Kvalitet & Risikodagene 2016

Invitasjon til Kvalitet & Risikodagene 2016: Vi gleder oss til erfaringsdeling, kompetanse- og nettverksbygging – meld deg på!

KR

   Betingelser og deltakerliste – se arrangement   – eller gå direkte til        Pamelding