Kvalitets- og bedriftskultur 26.04.2016 – foredragene

Kvalitets- og bedriftskultur 26.04.2016 – foredragene tilgjengelig fra møtet – innlegg fra MainTech, Hurtigruta Carglass, Statoil og Eiendomsmegler1.

Hvordan skape optimal kultur for kvalitet og miljø i virksomheten?

 

NFKR Trøndelag melder om svært vellykket fagsamling

hvor det ble satt fokus på temaet kvalitetskultur og bedriftskultur. Hva betyr disse begrepene for oss? Hvordan jobber vi med kultur? På hvilken måte er kvalitetskultur en lederoppgave? Hvilken innvirkning har kulturen i en virksomhet på resultatene? Og hva kan alle bidra med for en god bedriftskultur? Vi får høre litt om hvordan ulike virksomheter jobber med kultur og kan diskutere de nevnte problemstillingene.

 

Innlegg fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge ved HR direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem. Vinner av prisen Great place to work, med foredragstittel «Det er lønnsomt å ha medarbeidere som sin viktigste strategi» – slik jobber EiendomsMegler1 Midt-Norge med kontinuerlig forbedring og opplevelse av mestring hos sine medarbeidere.

 2016-04-26

 
Innlegg fra Hurtigruta Carglass AS ved administrerende direktør Morten Bjørlo.

Foredragstittel «Ekstraordinær kundeservice».

 2016-04-26

Innlegg fra Statoil ASA ved Vice President Torstein Vinterstø.

Foredragstittel «Fokus på mennesket i teknologiske kompliserte prosjekter».

  2016-04-26

 
Innlegg fra vertskap MainTech AS ved kvalitetsleder Per Sørum.

Foredragstittel «kvalitetskultur / bedriftskultur»

 2016-04-26