Invitasjon til fagsamling og åpent medlemsmøte 26.04.2016: Kvalitets- og bedriftskultur

26.april 2016 kl 13, åpent medlemsmøte med foredrag fra MainTech, Hurtigruta Carglass, Statoil og Eiendomsmegler1

NFKR Trøndelag ønsker velkommen til fagsamling og åpent medlemsmøte

 hos MainTech i Trondheim 26.04.2016.

 

Tema: Hvordan skape optimal kultur for kvalitet og miljø i virksomheten?

Vi setter fokus på temaet kvalitetskultur og bedriftskultur. Hva betyr disse begrepene for oss? Hvordan jobber vi med kultur? På hvilken måte er kvalitetskultur en lederoppgave? Hvilken innvirkning har kulturen i en virksomhet på resultatene? Og hva kan alle bidra med for en god bedriftskultur? Vi får høre litt om hvordan ulike virksomheter jobber med kultur og kan diskutere de nevnte problemstillingene.

 Kultur

 

Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Dato:                           26. april 2016 kl 13:00 – 16:00

Påmeldingsfrist:        22. april 2016 kl 12.00

Sted:                           MainTech AS, Granåsveien 15, 7069 Trondheim

Parkering:  Finnes noen parkeringsplasser merket MainTech AS. Kollektivtransport anbefales.

Kollektivtransport: Buss nr. 9 fra sentrum. Avstigning på Teglverkskrysset

 

Agenda:

·        Åpning ved NFKR region Trøndelag.

·        Kort presentasjon av vertskapsbedrift MainTech AS ved kvalitetsleder Per Sørum.

·        Innlegg fra MainTech AS ved kvalitetsleder Per Sørum. Foredragstittel «kvalitetskultur / bedriftskultur» .

·        Innlegg fra Statoil ASA ved Vice President Torstein Vinterstø. Foredragstittel «Fokus på mennesket i teknologiske kompliserte prosjekter».

·        Pause

·        Innlegg fra Hurtigruta Carglass AS ved administrerende direktør Morten Bjørlo. Foredragstittel «Ekstraordinær kundeservice».

·        Innlegg fra EiendomsMegler 1 Midt-Norge ved HR direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem. Vinner av prisen Great place to work, med foredragstittel «Det er lønnsomt å ha medarbeidere som sin viktigste strategi» – slik jobber EiendomsMegler 1 Midt-Norge med kontinuerlig forbedring og opplevelse av mestring hos sine medarbeidere.

·        Spørsmål /åpen diskusjon.

·        Avslutning fra NFKR region Trøndelag.

PameldingWeb påmelding – fri deltakelse for medlemmer og gjester

Ikke medlemmer – deltakelse NOK 500,- eks mva (som selvsagt refunderes ved innmelding) – velkommen !

Det blir enkel servering.

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen videre til ditt nettverk.

Vel møtt!