NFKR Sør inviterer til NFKR kafé 05.04.2016 med tema: Revisjonsmetode

tirsdag 5. april kl 19:00 – restaurant “Hos Naboen”, innledning ved Leif Inge Sundtjønn, DNV GL –

 Åpent møte / NFKR kafe

Tirsdag 5. april 2016 kl. 19.00 -21:00

Sted: Restaurant «Hos Naboen», Kristiansand

Fotosearch_k11413624

Revisjonsmetode

Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen

 videre til ditt nettverk i regionen.

 

 Innledning ved Leif Inge Sundtjønn,DNV GL

 

Revisjonsmetode- ny ISO 9001:2015standard

Leif Inge Sundtjønn arbeider til daglig som Lead Auditor i DNV GL Maritime. Han har lang erfaring i revisjon i inn og utland, og har tidligere jobbet som kvalitetssjef

Presentasjonen finner du her (innlogget medlemssidene)

– Erfaringsutveksling

–  Workshop – hva slags tilnærming har de fremmøtte virksomheter til interne revisjoner. Vil ny ISO 9001 standard ha noe å si for dette? Er det noe vi kan lære av hverandre?

 

Ingen deltakeravgift, og vi møtes gjerne til en QA-burger i restauranten en liten time før møtet.

Vel møtt !

Pamelding Registrering link  –  Deltakerliste  her

 

 

 

 

 

 

Region Sør – regionstyret

Målsetting for NFKR Sør er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

 

2016-02

 

Arrangementsansvarlig for møtet fra Region Sør;

     hos_Naboen_cropped
 

leder Tanja Renate Erichsen,

Necon AS –

 taneri@necon.no

 

Karl-Wiggo Jensen,

Kvalitetssjef / HMS, Durapart

Vi sees “hos Naboen” !

 

 

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no . Velkommen!