NFKR Agder 05.04.2016, tema: Revisjonsmetode

NFKR Agder 05.04.2016, tema: Revisjonsmetode. Presentasjonen til Leif Inge Sundtjønn, DNV GL finner du her.

 Åpent møte / NFKR kafe

Tirsdag 5. april 2016, Restaurant «Hos Naboen», Kristiansand

Fotosearch_k11413624

Revisjonsmetode

 

 Innledning ved Leif Inge Sundtjønn,DNV GL

  Presentasjonen finner du vedlagt

Revisjonsmetode- ny ISO 9001:2015standard

Leif Inge Sundtjønn arbeider til daglig som Lead Auditor i DNV GL Maritime. Han har lang erfaring i revisjon i inn og utland, og har tidligere jobbet som kvalitetssjef

 

– Erfaringsutveksling

–  Workshop – hva slags tilnærming har de fremmøtte virksomheter til interne revisjoner. Vil ny ISO 9001 standard ha noe å si for dette? Er det noe vi kan lære av hverandre?

 

Neste møte: Medlemsmøte hos Glencore Nikkelverk, den 19. april 2016 kl 14:00

 

 

 

 

 

Region Agder – regionstyret

Målsetting for NFKR Agder er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.  

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.