NFKR-kafe Kristiansand – presentasjoner 17.11.2015

«Interessentanalyse” var tema for fagsamling region Sør 17.11.2015:

 

images

Tirsdag 17. november 2015 ønsket NFKR region Sør – Agder

velkommen til åpent møte/NFKR kafe «hos Naboen»

 tema: Interessentanalyse

 3c3bad1

Ole Christian Albert, prosjektleder Agder Energi, holdt et spennende og lærerikt innlegg “Interessentanalyse i prosjekt. – Hva, Hvorfor og Hvordan? ”  –  foredraget vedlagt (innlogget medlemssider)

2015-11-17

2015-11-17

 280fa6f

 

 

 

 

 

 

 

Laila Hamar, rådgiver Sørlandet Sykehus HF, fulgte opp med svært interessant innlegg hvor vi fikk dele  Sørlandet Sykehus HF sine erfaringer med interessentanalyser –  foredraget vedlagt (innlogget medlemssider)

2015-11-17

I tillegg ble forslag til “Interessentanalyse og kommunikasjonsplan med strategi” gjennomgått, med bl.a eksempel på strategi og kommunikasjonsplan (ønsker du kopi –  ta kontakt med info@nfkr.no ) – utdrag her:

 Strategi

eksempel

Neste samling for vår lokale nettverksgruppe er satt til 26. januar 2016, og flere har allerede meldt sin ankomst denne kvelden. Se kalender og arrangement NFKR web.  Da er det også årsmøte og valg av nytt styre. Vi ser frem til å kunne dele faglige gleder og utfordringer sammen med kollegaer, og håper flere vil være med å bygge et sterkt faglig nettverk i regionen.

Vi minner om at vi, i tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.  Vi sees den 26. januar.

Vel møtt !

hilsen NFKR region Sør v/ Cathrine og Tanja