Bilder, presentasjonene og oppsummering fra møtet 19.11.2015 med tema Risikobasert styring

Bilder, presentasjonene og oppsummering fra møtet 19.11.2015 med tema Risikobasert styring

IMG_2125        IMG_2128

 

Medlemsmøte hos Det norske oljeselskap, Trondheim, torsdag 19.11.2015

 

Risikobasert styring

Lærerik dag hos Det norske oljeselskap  torsdag 19.11.2015

 

 

 IMG_2122

Region styreleder Sigrun ønsker velkommen !

NFKR region Trøndelag hadde gleden av å invitere medlemmer til medlemsmøte hos Det norske oljeselskap, hvor vi fikk presentert forskjellige sider av risikohåndtering hos virksomheter i Trondheim. Temaet var tydeligvis aktuelt, ettersom 42 deltakere møtte opp, noe som vel må være ny rekord for NFKR Trøndelag.

IMG_2124

Innledningsvis ga kvalitetssjef i Det norske Geir Hamre Mathisen en kort oversikt over hva NFKR for tiden jobber med på nasjonalt nivå. Presentasjonen finner du her  (pålogget medlemssider)

Deretter presenterte han Det norske oljeselskaps historie og utvikling og planer framover. Han ga oss også en interessant innføring i hvordan norsk oljeøkonomi fungerer og viste at dagens problemer i sektoren ikke primært skyldes lave oljepriser, men først og fremst skyldes eksplosiv kostnadsutvikling på grunn av alt for høyt virksomhetsnivå de siste årene.

IMG_1567

Bjørn Sundfær, Risk, QA og IT-ansvarlig i Ivar Aasen-prosjektet Det norske, ga deretter en mer detaljert beskrivelse av hvordan man styrer risiko i Ivar Aasen-prosjektet.  Presentasjonen finner du her (pålogget medlemssider)

Det norske kombinerer “bottom-up” risiko (f.eks. enkle avvik) med “top-down” risiko (f.eks. politiske vedtak) i samme verktøy. Verktøyet inkluderer også integrerte løsninger for erfaringsdeling (“LL – lesson learned) og verifikasjon/revisjon.

 IMG_2133

Presentasjonen genererte mange spørsmål fra salen og skapte ivrig diskusjon, så møteleder måtte til slutt avbryte og sende deltakerne ut til pause.

 

Etter pausen fikk vi en særdeles interessant og publikumsvennlig presentasjon av sikkerhetssjef ved Rosenborg Ballklub (RBK), Arne Engtrø.

Han fortalte oss på en engasjerende måte hvilke utfordringer man sto overfor når man skulle sikre arrangementer med 20,000 deltakere på det han kalte “landets største underholdningsarena”.

Stadion

 

RBK Stadion –  Foto:  Jan Olav Jensen

 

 

 

IMG_2142

Med sin bakgrunn i politiet og mange års erfaring på Lerkendal Stadion kunne han krydre presentasjonen med et vell av morsomme og alvorlige tildragelser på og rundt tribunen.

 

 

IMG_2154

Møtet ble avsluttet med en presentasjon av risikostyring i et storulykkesperspektiv av Odd-Ketil Jørgensen, direktør QA i Teekay Offshore.

Presentasjonen finner du her (pålogget medlemssider)

Han påpekte at utfordringen med risikovurdering av storulykker var knyttet til kompleksiteten, og at utløsende årsaker kunne ligge i manglende kontroll ved endringer. God endringsledelse er derfor et godt bidrag til å forebygge storulykker, og han presenterte så det verktøyet som Teekay Offshore benytter i sitt risikostyringsarbeid.

 

 

 

Etter at møtet var ferdig, inviterte Geir Hamre Mathisen til en omvisning i Det norske oljeselskaps lokaler, hvor vi blant annet fikk en kort presentasjon i det nye kommandorommet.

Vi takker for godt møte, flott bevertning, gode presenatasjoner og stort engasjement !

 

IMG_2138     IMG_2163

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy

IMG_2161   Karin E Larsen og Jørgen Breivik

 

 

 

 

 

 

Foto:  Ingun Dåvøy og Kjetil Gjøen   –  tekst:  Tom Berland