Vellykket nettverkssamling region Agder 08.09.2015

Foredrag og bilder fra NFKR kafe Kristiansand, tema: Ny standard ISO 9001:2015.

                               8. september 2015

Styret i NFKR region Agder inviterte til kvelds-samling “Hos naboen” i hvor Siri Mathiesen, fagansvarlig for kurs NFKR Academy, holdt hovedinnlegget om standardens nye hovedpunkter.

NFKR region Agder valgte å introdusere endringene i nye standard ISO 9001:2015 i avslappet atmosfære i restaurant Hos Naboen i Kristiansand

Tanja

Fagsamling på kveldstid ble en vellykket erfaring hvor regionstyret, med Tanja og Karl-Viggo i spissen, arrangerte en både hyggelig og effektivt møte. Med godt engasjement blant de fremmøtte ble det både en god dialog og erfaringsdeling blant deltakerne.

 

 Siri Siri Mathiesen fra NFKR Academy var innleid som foredragsholder,

med en konkret  “to the point” gjennomgang av endringene i standarden –  foredraget finner du her  (pålogget medlemssider) . 

  deltakere Diskusjon :

Hvilke konsekvenser ser vi at endringene har for min bedrift og mitt arbeidsområde.

Deltakere

Foredraget traff godt  – full konsentrasjon blant deltakerne !

 Målsetting for NFKR Agder er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

Region Agder – regionstyret Karl-Wiggo Jensen og Tanja Renate Erichsen

Annlaug_Siri_Tanja

Takk for godt fremmøte og takk til bidrag fra NFKR sentralt !

Bilde :  Annlaug Astad, NFKR sentralt, Siri Mathiesen, NFKR Academy og Tanja Renate Erichsen fra NFKR region Agder

 

 

Flere av medlemsmøtene holdes åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no . Velkommen !