Presentasjoner fra medlemsmøte 24.09.2015 hos Miljødirektoratet: Praktisk anvendelse av miljøstyring

Presentasjoner fra medlemsmøte 24.09.2015 hos Miljødirektoratet: Praktisk anvendelse av miljøstyring

Oppsummering av NFKR Trøndelag sitt medlemsmøte 24. september 2015 hos Miljødirektoratet på Brattørkaia.

NFKR Trøndelag holdt medlemsmøte med tema “Praktisk anvendelse av miljøstyring” 24. september 2015. Denne dagen ble møtet avholdt hos Miljødirektoratets møtelokaler på Brattørkaia.

Det var tre ulike foredragsholdere, fra tre ulike bedrifter, som på hver sin måte beskrev sitt arbeid med miljøstyring.

 

Miljodirektoratet_presentasjon-1 Etter åpning ved NFKR region Trøndelag, holdt Miljødirektoratet en innledning ved Tone Lyse.

Gjennom en kort presentasjon ble forsamlingen bedre kjent med Miljødirektoratets virkeområde og organisering.

 Skanska_Miljøstyring_BREEAM-1 Skanska, ved Marit Thyholt, holdt en presentasjon med tema «miljøstyring gjennom bruk av BREEAM». Norge har vedtatt miljøsystemet BREEAM for bygg, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne bygg med miljøprofil. En ny versjon av miljøstyringsveileder, BREEAM-NOR, er snart på plass.

Erfaring med BREEAM så langt er godt arbeidsmiljø både under anleggsperiode samt for brukere av ferdig bygg. Skanska har høstet spennende erfaringer på veien, og opplever at det er næringen som går foran i banebrytende arbeid med miljøstyring av bygg.

 Jernbaneverket_MiljøstyringJernbaneverket_Miljøstyring

brenning

Neste foredragsholder var fra Jernbaneverket ved Anne-Lise Bratsberg.

Tema for presentasjonen var «Hvordan ivareta miljøstyring i prosjekter». Presentasjonen belyste det mangfold av lov- og forskriftskrav som prosjekter skal forholde seg til.

Gjennom konkrete eksempler fra pågående prosjekter i anleggsfase, beskrev hun ulike utfordringer når lovverk skal settes ut i praksis.

NTNU_KlimafotAvfall-1 Siste foredragsholder var NTNU Eiendom ved Ottar Michelsen og Elin Søberg. Tema for presentasjonen var «Miljøvennlig avfallshåndtering på NTNU».

NTNU har definert miljømålsetting, og NTNU Eiendom har etablert elleve helt konkrete tiltak for å kunne møte NTNUs miljømål. Gjennom nytenking omkring miljøstyring har NTNU Eiendom gått nye veier for forbedring gjennom disse elleve miljøtiltak.

TNU Eiendom har tro på at dette vil bidra til en mer miljøvennlig avfallshåndtering for Universitet.

 

 

Miljødirektoratet

NFKR region Trøndelag avsluttet ved å takke vertskap hos Miljødirektoratet samt alle foredragsholdere for en lærerik og spennende dag med miljøstyring som tema.

Presentasjoner er tilgjengelig på de interne medlemssidene.

 30.10.2015 – I Dåvøy