Invitasjon til medlemsmøte 24.09.2015 hos Miljødirektoratet: Praktisk anvendelse av miljøstyring

med tema “Praktisk anvendelse av miljøstyring” den 24. september kl 13:00 Brattørkaia – påmelding nå …

 

Hvordan jobber vi med miljøstyring, hva kan oppnås for bedriften,

for miljøet, for omgivelsene?

 Miljøstyring

 Foto: Miljødirektoratet

Ulike bedrifter/organisasjoner vil presentere hvordan de jobber med miljøstyring.

Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

 

Dato:         Torsdag 24. september 2015 kl 13:00 – 16:00

Sted:         Miljødirektoratet, Adresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

(Nærmeste nabo til Rockheim)
Parkering er mulig i parkeringshus ved siden av.
Buss nr. 15, 19 og 46 går til Brattørkaia. Avstigning ved holdeplass Pirbadet.

Påmelding     Påmeldingsfrist: 21.september

 

 

Agenda:

–   Åpning ved NFKR region Trøndelag

–   Innledning av Miljødirektoratet

–   3 presentasjoner ved:

    .    Skanska v/ Seniorrådgiver Marit Thyholt –

         «Miljøstyring gjennom bruk av BREAM-NOR»

    .    Jernbaneverket v/ Miljørådgiver Anne-Lise Bratsberg –

         «Hvordan ivareta miljøhåndtering i prosjekter»

–   Kort pause

    .    NTNU Eiendom v/ Miljørådgiver Ottar Michelsen og Seksjonssjef Elin Sølberg –

         «Miljøvennlig avfallshåndtering på NTNU»

–   Avslutning

 

 

 

Web påmelding https://www.nfkr.no/  eller direkte til  Registrering  – deltakerliste kommer her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom Berland og Ingunn Dåvøy