Invitasjon til åpent møte / NFKR-kafe, Kristiansand 08.09.2015 kl 19:00

Region Agder inviterer til nettverksbygging og fagsamling: “Hva er nytt i ISO 9001:2015” – påmelding nå.

Åpent møte / NFKR kafe

Tirsdag 8. sept 2015 kl. 19.00 -21:00

Sted: Restaurant «Hos Naboen», Kristiansand

Tema: Ny standard ISO 9001:2015

 Påmelding

Deltakerliste  her

Styret i NFKR region Agder inviterer til kvelds-samling med faglig tema og gode muligheter for nettverksbygging sentralt i Kristiansand.

Siri Mathiesen, fagansvarlig for kurs NFKR Academy, vil holde hovedinnlegget hvor hun tar for seg standardens nye hovedpunkter.

Diskusjon : Hvilke konsekvenser ser vi at endringene har for min bedrift og mitt arbeidsområde.

Målsetting for NFKR Agder er å skape en arena med fagsamlinger og bedriftsbesøk.  Vi ser et ønske om å arrangere nettverksmøter hvor vi får anledning til å treffe likesinnede, som vi kan dele faglige gleder og utfordringer sammen med.

I tillegg til faglige innlegg og foredrag, ønsker vi å legge opp til en sosial arena hvor det også er rom for den mer uformelle samtalen.

 Vel møtt !

Region Agder – regionstyret

2012

Arrangementsansvarlig for møtet fra Region Agder;

Tanja

 Karl-Wiggo

nestleder Tanja Renate Erichsen,

Necon AS – taneri@necon.no

Karl-Wiggo Jensen,

QA-Manager at Durapart AS

 

Møtet er åpent for alle, men ved åpne medlems- og nettverksmøter vil medlemmer av NFKR gis fortrinnsrett ved fulltegning. Ønsker du å bli medlem – se “meld deg inn” på www.nfkr.no . Velkommen !