Oppsummering av fagsamling Trondheim med tema kundetilfredshet 07.05.2015

 

Oppsummering etter fagsamling NFKR Trøndelag –

tema kundetilfredshet – måling, forbedring, KPI

IMG_0129

 

Hvordan jobber vi med kundetilfredshet, hvordan måles den og hva er lurt å måle? Hvordan kan vi forbedre oss?

 

Den 7. mai 2015 ble det arrangert medlemsmøte hos FAVEO i Trondheim med tema kundetilfredshet – måling, forbedring, KPI. Ca. 30 frammøtte fikk med seg 4 meget interessante presentasjoner.

IMG_0124

 

Foredragsholderne belyste forskjellige aspekter av kundetilfredshetsmålinger, blant annet:

·         Bruk av kundetilfredshetsmåling som aktivt kontrollelement i en omstillingsfase

·         Tolkning av kundetilfredshetsdata – sammenheng mellom kundetilfredshet og kundelojalitet

·         Bruk av kundetilfredshetsdata i benchmarking og markedsarbeid

·         Hvordan kundetilfredshetsmålinger kan avdekke underliggende problemer, for eksempel problemer i egen bedriftskultur

Presentasjonene utløste er rekke spørsmål fra salen underveis og det ble en også en interessant meningsutveksling før avslutningen av møtet.

NFKR Trøndelag takker bedriften FAVEO for at vi fikk benytte deres fine lokaler og for hyggelig vertskap.

IMG_0140

Foredrag her Den Danske Bank,  tema ; Kundetilfredshet – måling, forbedring, KPI v/ Sissel Olsen Haugmark, Banksjef Finance Center Søndregate og Morten Lyngstad, Investeringsrådgiver

Foredrag her – NTE, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk foredrag  v/ Ingvild Øfsti, leder Markedsføring og Forretningsutvikling

 

 IMG_0138

  IMG_0130

 IMG_0139  IMG_0133

 

 

 

Foredragene:

– FAVEO v/ Kristin Senderud Storli, tema; Hvordan vet vi at kunden er tilfreds? Ekempel på kvantitiv måling av tilfredshet og lojalitet.

 

– FAVEO v/ Steinar Gynnild, tema; Kundetilfredshetens isfjell – hva ligger under overflaten? Erfaringer fra forbedringsarbeid.

 

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom E. Berland og Ingunn Dåvøy