Invitasjon til fagsamling i Trondheim 07.05.2015 med tema kundetilfredshet

7. mai 2015; måling, forbedring, KPI

 

 

NFKR Trøndelag – fagsamling tema

kundetilfredshet – måling, forbedring, KPI

Hvordan jobber vi med kundetilfredshet, hvordan måles den og hva er lurt å måle? Hvordan kan vi forbedre oss?

 

 

kundetilfredshet

 

Fire ulike bedrifter vil presentere hvordan de jobber med kundetilfredshet. Hvordan benytter bedriften dette arbeidet i sitt forbedringsarbeid. Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Dato:             Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00 – 16:00

Sted:             FAVEO, Granåsvegen 15B , 7048 Trondheim (Tunga)

Parkeringsbevis kan tilsendes ved henvendelse til aa@nfkr.no i forkant av møtet.  Buss nr 9 fra sentrum, avstigning på Teglverkskrysset

Agenda:

·         Åpning ved NFKR region Trøndelag

·         Innlegg fra FAVEO

·         4 presentasjoner ved

  • den Danske Bank, tema ; Kundetilfredshet – måling, forbedring, KPI
  • FAVEO v/ Kristin Senderud Storli, tema; Hvordan vet vi at kunden er tilfreds? Ekempel på kvantitiv måling av tilfredshet og lojalitet.

Kort pause

  • NTE, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk v/ Ingvild Øfsti, leder Markedsføring og Forretningsutvikling
  • FAVEO v/ Steinar Gynnild, tema; Kundetilfredshetens isfjell – hva ligger under overflaten? Erfaringer fra forbedringsarbeid.

Avslutning

 

 

 

Enkel servering, ingen deltakeravgift.

Web påmelding https://www.nfkr.no/  eller direkte til Registrering  – deltakerliste kommer her

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

 

Vel møtt!

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen

Kjetil Gjøen, Jørgen Breivik, Karin E. Larsen, Tom E. Berland og Ingunn Dåvøy