Fagsamling 05.03.2015 med tema omdømmestyring

(foredragene fra AtB, SINTEF, Statens Vegvesen, Jernbaneverket er nå tilgjengelig)

  Oppsummering etter fagsamling NFKR Trøndelag – tema omdømmestyring.

Hvorfor er omdømmestyring viktig, og hvordan jobbe med det?

 

Den 5. mars 2015 ble det arrangert medlemsmøte i miljøbygget i Teknobyen med tema omdømmestyring. Det møtte ca 30 stk som fikk med seg 4 meget interessante presentasjoner.

En kort årsmøte ble avholdt i forkant av møtet. Leder Sigrun oppsummerte fjoråret og informerte om endringer i lokalstyret og litt om planene for 2015. Hallgeir Fredagsvik gikk ut av styret og nytt styremedlem innvalgt ved akklamasjon er Ingunn Dåvøy fra Jernbaneverket. Vi takker Hallgeir for mangeårig innsats i region Trøndelag, og ønsker Ingunn velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingress til dagens tema:

Tap av omdømme kan for mange bedrifter være svært alvorlig og regnes ofte som en av de største risikofaktorene for en bedrift. Det sies at det tar 20 år å bygge et omdømme, og bare fem minutter å ødelegge det. Fokus på omdømmestyring er derfor høyst relevant for de fleste bedrifter.

Har ditt firma kontroll på hvilke forventninger og oppfatninger ulike interessentgrupper som kunder, leverandører, ansatte, potensielle ansatte, myndigheter eller andre grupper har til firmaet?

Erfaringsdeling:

I dette møte bidro et utvalg bedrifter med å fortelle om hvorfor omdømmestyring er viktig for dem, og om hvordan de jobber med omdømmestyring i sitt firma.

 

Jørgen Breivik holdt en kort og god innledning til tema før vi fikk de 4 hovedinnleggene.

IMG_9598  Breivik

Jørgen Breivik, NFKR region Trøndelag

 

Innledning til tema

Tilgang til presentasjonen krever innlogging medlemssidene

IMG_9602  Jernbaneverket

Innlegg fra Jernbaneverket ved

Dag Svinsås, Informasjonssjef JBV område nord/midt

 

Jernbaneverket presentasjon

Tilgang til presentasjonen krever innlogging medlemssidene

IMG_9612 SINTEF

Innlegg fra SINTEF ved

Petter Haugan, Kommunikasjonsdirektør

 

SINTEF presentasjon

Tilgang til presentasjonen krever innlogging medlemssidene

IMG_9627 AtB

Innlegg fra AtB ved

Grethe Opsal, Kommunikasjons- og markedssjef

AtB presentasjon

Tilgang til presentasjonen krever innlogging medlemssidene

IMG_9638 Statens

Innlegg fra Statens Vegvesen ved

Emilie Gynnild, Kommunikasjonsrådgiver

 

Statens Vegvesen presentasjon

Tilgang til presentasjonen krever innlogging medlemssidene

 IMG_9608

 

 IMG_9645

 

Til slutt informerte Even Fossum-Svendsen, styremedlem NFKR sentralstyre, om nytt fra NFKR .

Vi takker for fremmøte og ikke minst for de 4 gode foredragene hvor vi fikk gleden av å dele de erfaringene og tanken som bedriftene hadde rundt dette viktige temaet.

 

IMG_9649

 

NFKR Trøndelag  for regionstyret

leder Sigrun Lande Sørensen – her flankert av styremedlemmene

Jørgen Breivik, Karin Larsen, Inngunn Dåvøy, Tom E. Berland og Kjetil Gjøen