Oppsummering og foredrag fra fagsamling 20.11.2014: IT-verktøy for styringssystemer

FOREDRAGENE – Tema IT-verktøy for styringssystemer

 

IT-verktøy for styringssystemer

hos TrønderEnergi, den 20.november 2014

Det finnes flere ulike IT-verktøy for styringssystemer som på ulike måter oppfyller bedrifters behov. På dette møtet fikk vi presentert fire ulike systemer som er tatt i bruk i trønderske bedrifter. Foredragsholderne presenterte sine systemer med fokus på følgende momenter:

 

  • Hvordan systemet fungerer
  • Hvorfor er systemet bra
  • Hvilken gevinst/ nytte gir systemet
  • Annet å trekke frem ved systemet

 

 

Foredragsholderne la vekt på hvilken risiko styringssystemet skulle håndtere i sin bedrift når de skulle begrunne sitt valg av verktøy. De viste også hvordan deres bedrift hadde arbeidet med å tilpasse verktøyet til egen virksomhet. Flere av dem presenterte også den omfattende utviklingen som styringssystemene og IT-verktøyene hadde gjennomgått de siste årene, med etablering av klarere rolle- og prosesstyring, men først og fremst i form av bedre brukervennlighet.

 

St.Olavs – foredraget finner du her (innlogget medlemssider)

Elkem Thamshavn – – foredraget finner du her (innlogget medlemssider)

Direktoratet for økonomistyring Trondheim – foredraget finner du her (innlogget medlemssider)

Jernbaneverket – foredraget finner du her (innlogget medlemssider)

 

 

Vi takker for svært nyttig fagsamling med mange gode spørsmål og avklaringer. Møtet ble holdt hos TrønderEnergi, og vi takker vertskapet og ser frem til neste medlemsmøte i Trøndelag Region av NFKR.

NFKR Trøndelag regionstyre ved Sigrun Lande Sørensen, Karin E. Larsen og Tom Berland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nfkr.no

følg oss også på Twitter | Facebook |LinkedIn

Som medlem får du tilgang på medlemssidene og kan dermed få tilgang på foredragene. Ønsker du eller din bedrift å bli medlemmer i foreningen, velkommen til å melde deg inn her