Nytt styre i NFKR Region Østlandet – Oslo, 2015

Regionstyret ønsker tilbakemeldinger på tema for fremtidige medlemsmøter:

Nytt styre for østlandsregionen er på plass, med ønske om å være i aktiv dialog med medlemmene. I tillegg til frokostmøte i Operaen i mars, planlegges nytt fagsamling den 27. mai hos DNV GL, Høvik, med påfølgende båttur på Oslofjorden.  Regionstyret ønsker tilbakemeldinger på listen over forslag til temaer,  input kan sendes til regions styreleder eller nesteleder.

  2015-02

Forslag til temaer fremtidige medlemsmøter:

  • To av verdens mest brukte standarder for kvalitetsstyring (ISO 9001) og miljøstyring (ISO 14001) kommer i nye versjoner i 2015. Hva betyr dette og hvordan påvirker det oss?
  • Hvordan stille gode, entydige krav til leverandører? Hvordan forholde seg til leverandører som er sertifisert etter ISO 9001 og som jevnlig blir revidert?
  •  For mange organisasjoner er den største governance, risk and Compliance utfordringen å skape en samlet oversikt over compliance, risiko og intern kontroll. Hvordan får vi dette til?
  •  Kvalitetssystem og LEAN, linken med å dokumentere og forbedre.
  • Styringsverktøy: mål eller middel for å nå strategien?
  • Håndtering av makroendringer i overordnende styringsmodeller.
  • Helhetlig risikostyring – hva er det og hvordan få det til å fungere i praksis?

Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar i mot forslag til tema og møtesteder. Velkommen til å delta og til å bidra!

 

Kontaktpersoner

Nytt regionstyre konstituert nov-14;   

Ingebrigtsen, Jan N P epost: Jan.Ingebrigtsen(+)forsvarsbygg.no

Tegneby, Vibeke epost:  vibeke.tegneby(+)dnb.no

 

 

INGEBRIGTSEN

Tegneby_Vibeke_14_11

Asle

Jan Ingebrigtsen – styreleder’

Forsvarsbygg

Vibeke Tegneby – nestleder

DNB Bank

Asle Rein Henriksen

Statoil

Siri

Rune

Ole

Siri Viken

Skatteetaten

Rune M Moen

TINE

Ole Johan Dahl

DNV-GL

 

Inger-marie

   Inger-Marie Schytte Blix

DNV-GL

MÅLSETTING

Styret for NFKR Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle NFKRs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og intern kontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risikodagene i juni og høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

Vi arrangerer 3-4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema. Møtene kunngjøres av NFKRs administrasjon via e-post til alle medlemmer og på nettsidene. NFKR tar i mot påmelding