Fagsamling 25.09.2014: Nye ISO-standarder

Foredragene fra møtet hos SINTEF 25.09.2014 tilgjengelig:

NYE ISO-STANDARDER I 2015

Presentasjon av ISO DIS 9001 og ISO DIS 14001

 

Styringssystemer iht ISO 9001 og ISO 14001 bidrar til at bedriftene får bedre styring med prosessene for tilvirkning av produkter og tjenester, og styring med mulige miljøpåvirkninger av disse prosessene. De 2 standardene er nå under revidering og blir gitt ut i løpet av 2015 med vesentlige endringer. I møtet ble de foreslåtte endringene bli presentert og diskutert.

Vi takker for svært nyttig fagsamling med mange gode spørsmål og avklaringer. Møtet ble holdt hos SINTEF den 25. september 2014, og vi takker vertskapet for oss og ser frem til neste møte den 20. november, da hos TrønderEnergi.  Invitasjon kommer !

Foredragene finner du her –  innlogget medlemssidene:

 

Sigrun2

Sigrun Lande Sørensen, leder av regionstyret, ønsket velkommen til møte og presenterte de innspillene til temaer for samlinger som regionstyret jobber med.

 

 SINTEF_ Tom Berland ønsket velkommen til SINTEF og kunne stolt presentere organisasjonen.

Presentasjon av SINTEF v/ Tom Berland 

 DIS Jørgen Breivik gjennomgikk både samordning av overordnet struktur for ISO standarder, samt en presentasjon av ISO DIS 9001

Presentasjon ISO /DIS 9001:2015 v/ Jørgen Breivik

 

 

 

 

v/ Sissel B. Eggen presenterte de endringene som var gjort i ISO DIS 14001:2015 – se hennes presentasjon  her

Hun presiserte at oversettelsene var fri, og ikke måtte ansees som den norske utgaven av standard-teksten.

 

Sissel

ISO_DIS_14001_2015 ISO_DIS_14001_Draft_

 

 

2014-09

Representantene fra regionstyret takket for oppmøtet og ønsker vel møtt til neste samling den 20. november 2014 – tema for møtet blir styringssystemer.