Svært vellykket møte hos REINERTSEN for NFKR region Trøndelag 22.05.2014

Foredrag og bilder fra møtet torsdag 22.5.2014 er tilgjengelig:

«FRAMKLOK OG ETTERPÅKLOK»

 – HMS, LÆRING AV HENDELSER

 

 

 

 

2014-05-22

NFKR region Trøndelag hadde invitert til medlemsmøte hos Reinertsen AS, hvor 4 forskjellige foredragsholdere snakket om læring etter hendelser.

 

 

Fra SINTEF snakket Ranveig Tinmansvik om vi ser spor etter læring etter ulykker.

·         «Alle vil lære etter ulykker, men hvordan få det til?» v/ Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd Sikkerhet –  foredraget finner du her  (innlogging medlemssider)

 2014-05-22
2014-05-22 Fra Statoil kom Jon Espen Stordalen og snakket om storulykker.

·         «Storulykke i olje og gassindustrien» v/Jon Espen Skogdalen, Principal Engineer safety & sustainability SSU Management, Statoil  – foredraget finner du her(innlogget)

 

 

2014-05-22 Peter Bekkadal fra Skanska snakket om læring av ulykker på selskapsnivå og til slutt

·         “Erfaringsoverføring og forebyggende tiltak etter HMS-hendelse, Global Safety Stand Down GSSD» v/Peter Bekkadal, HMS-rådgiver, Skanska Midt-Norge  – foredraget finner du her (innlogget)

Anton Harthun Husøy fra Reinertsen AS om HMS-kultur og læring.

·         «HMS-kultur og læring» v/Anton Harthun Husøy, NK Divisjonsdirektør, REINERTSEN AS, Divisjon Entreprise -foredraget finner du her (innlogget)

 2014-05-22
2014-05-22 Møtet som ble holdt i Reinertsens lokaler på Pirsenteret i Trondheim var svært godt besøkt med ca 40 tilstedeværende.

 

 

 2014-05-22

 

Deltakerliste her

 

  2014-05-22

fornøyde representanter fra regionstyret takkes etter et svært godt gjennomført møte !

Region Trøndelag  v/styret, takker for flott oppmøte

Sigrun Lande Sørensen, Kjetil Gjøen, Karin Larsen og Jørgen E. Breivik