Faglig samling for region NFKR Kongsberg med tema Internrevisjon den 15.05.2014

“Hvordan gjøre en god internrevisjon?” – presentasjonene finner du ved innlogget medlemssider.

Fagsamling ‘NFKR Kongsberg’, 15. Mai 2014

Internrevisjon

–        Hvordan gjøre en god internrevisjon

Ingress :

Internrevisjon er et av de viktigste virkemidlene for forbedring av kvalitets-, HMS- og andre ledelsessystemer.  Dessverre er det ofte slik at internrevisjon er et forhatt onde som må gjennomføres.  Vi fokuserer på prinsippene bak internrevisjon, hvordan man får til en god internrevisjon og litt om hvordan man kan bygge en god kultur for internrevisjon der dette blir sett på som noe positivt.

Vi har invitert foredragsholdere som vil presentere hvordan internrevisjon foregår i deres organisasjoner og hvordan de har bygget en god kultur.

Foredragene:

Foredragene finner du her, innlogget intranett medlemssider

 2015-05-15  – Internrevisjon & hovedprinsipper, hva skal du tenke på når du planlegger og gjennomfører revisjoner v/Oddmund Wærp, Teknologisk Institutt

 

 2014-05-15  – Presentasjon av hvordan internrevisjoner utføres i KDA v/ Trond Egil Sundby, KDA  –  presentasjon

 

 2015-05-15  – Presentasjon av hvordan internrevisjoner utføres i FMC Kongsberg Metering AS, og hvordan en god kultur er bygget v/ Lise Wulfsberg, FMC Technologies  Presentasjon

for NFKR Region Kongsberg , v/leder Lise Wulfsberg

(lise.wulfsberg@fmcti.com mob 90 96 86 96)