Invitasjon til åpent nettverks-/medlemsmøte 15.05.2014 hos Region NFKR Kongsberg: tema Internrevisjon

Invitasjon til åpent nettverks-/medlemsmøte 15. mai 2014 hos Region NFKR Kongsberg: tema Internrevisjon kl 13:00-16:00

Åpnet medlemsmøte i ‘NFKR Kongsberg’,

15. Mai 2014 kl 1300-1600

Internrevisjon

–        Hvordan gjøre en god internrevisjon

Internrevisjon er et av de viktigste virkemidlene for forbedring av kvalitets-, HMS- og andre ledelsessystemer.  Dessverre er det ofte slik at internrevisjon er et forhatt onde som må gjennomføres.

Vi fokuserer på prinsippene bak internrevisjon, hvordan man får til en god internrevisjon og litt om hvordan man kan bygge en god kultur for internrevisjon der dette blir sett på som noe positivt.

Vi har invitert foredragsholdere som vil presentere hvordan internrevisjon foregår i deres organisasjoner og hvordan de har bygget en god kultur.

Vi har satt av ekstra tid til diskusjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 

Møtet er åpent for alle.            internrevisjon            Påmelding

Dato:    Torsdag 15. mai 2014

Tid:       Kl 13.00 – 16.00

Sted:     Industritunet Kongsberg. Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg

(NB! Gode parkeringsmuligheter. Gåavstand fra bussterminal / tog er 10-15 min.)

Agenda:

 

  • Åpning/innledning
  • Internrevisjon & hovedprinsipper, hva skal du tenke på når du planlegger og gjennomfører revisjoner v/Oddmund Wærp, Teknologisk Institutt
  • Presentasjon av hvordan internrevisjoner utføres i KDA v/ Trond Egil Sundby, KDA
  • Presentasjon av hvordan internrevisjoner utføres i FMC Kongsberg Metering AS, og hvordan en god kultur er bygget v/ Lise Wulfsberg, FMC Technologies

 

 

 

Påmelding: registering her –   deltakerliste
Pris: Gratis
Administrativt: Enkel servering

 

Vel møtt!

for NFKR Region Kongsberg , v/leder Lise Wulfsberg

(lise.wulfsberg@fmcti.com mob 90 96 86 96)