Innkalling til medlemsmøte hos REINERTSEN, Trondheim 22.05.2014

Tema: “FRAMKLOK OG ETTERPÅKLOK” – HMS, Læring av hendelser..

NFKR Region Trøndelag inviterer til åpent medlemsmøte

«FRAMKLOK OG ETTERPÅKLOK»

 – HMS, LÆRING AV HENDELSER

Hvordan utvikler vi oss gjennom læring? Hvordan lærer vi best? Regelverk krever at kunnskap gjøres kjent og tas i bruk. Har vi nok fokus og tid til å lære? I møtet presenterer ulike virksomheter noen tanker og eksempler relatert til HMS og læring av hendelser.

 

 

 

Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Dato:          Torsdag 22. mai 2014 kl 13:30 – 16:00

Sted:          REINERTSEN AS, Leiv Eiriksson Senter ved Hurtigrute-kaia

Påmeldingsfrist: 19. mai 2014 kl 12

Reinertsen

Agenda:

·         Åpning ved NFKR, region Trøndelag

·         «Alle vil lære etter ulykker, men hvordan få det til?» v/ Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd Sikkerhet

·         «Storulykke i olje og gassindustrien» v/Jon Espen Skogdalen, Principal Engineer safety & sustainability SSU Management, Statoil

·         “Erfaringsoverføring og forebyggende tiltak etter HMS-hendelse, Global Safety Stand Down GSSD» v/Peter Bekkadal, HMS-rådgiver, Skanska Midt-Norge

·         «HMS-kultur og læring» v/Anton Harthun Husøy, NK Divisjonsdirektør, REINERTSEN AS, Divisjon Entreprise.

·         Spørsmål/ åpen diskusjon

 

 

 

 

 

Web påmelding www.nfkr.no  eller direkte til Registrering – Deltakerliste kommer her

Enkel servering, ingen deltakeravgift. Oppmøte resepsjonen REINERTSEN AS. Begrensede parkeringsmuligheter.  Anbefaler parkeringshuset ved Pirbadet (nedkjøring mellom Pirbadet og Pirsenteret).

 

Møtet er åpent for alle, og vi vil sette stor pris på at du sender invitasjonen videre til dine kollegaer og ditt nettverk, det utvider området for erfaringsdeling og du kan verve nye medlemmer.

Vel møtt!

Region Trøndelag  v/styret, Sigrun Lande Sørensen og Jørgen E. Breivik

 

 

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder

Ønsker du eller din bedrift å bli medlemmer i foreningen, velkommen til å melde deg inn her her