, , ,

Medlemsmøte Trøndelag 13.02.2014 – Tema: Internrevisjon

Medlemsmøte Trøndelag 13.02.2014 – Tema: Internrevisjon, en svært interessant dag hos TrønderEnergi torsdag 13.2.2014.

Interne revisjoner

NFKR region Trøndelag hadde gleden av å invitere medlemmer til medlemsmøte hos TrønderEnegi AS, hvor vi fikk presentert forskjellige sider av interne revisjoner hos virksomheter i Trondheim. Vi fikk gode innblikk i hvordan dette viktige temaet løses i de forskjellige bedriftene.

Bilde  Vi ble ønsker velkommen til Klæbuveien og TrønderEnergi sine nye lokaler med et inspirerende innlegg om bedriftens bruk av sponsormidler for å bekrefte sin profil, samt ønske om å tilbakeføre midler til nærmiljøet og støtte lokale krefter innen kultur og idrett.

Husk at du må være innlogget medlemssidene for å kunne åpen presentasjonene (bilder)

 

 

2014-02-13 Innledningsvis ga Jørgen Breivik en kort oversikt over hva som er standardenes krav til interne revisjoner, og hva som legges vekt på ved sertifisering.

 

2014-02-13 Sigrun Lande Sørensen, Reinertsen AS, orienterte om revisjonsplanlegging, kvalifisering av revisorer og bruk av interne revisjoner i forbedringsarbeidet.

 

 

 7 Karl Andreas Haugen, SINTEF Konsernstab, seksjon for Kvalitet og sikkerhet, beskrev hvordan revisjonsprosessen styres ved hjelp av verktøyet Synergi.
2014-02-13

 

Catrine Steen, TrønderEnergi AS, ga en interessant beskrivelse av praksis og erfaringer med hovedvekt på de menneskelige aspektene, læring på tvers i organisasjonen, bli bedre kjent med hverandre ved å revidere hverandres kjerneprosesser og derigjennom legge grunnlag for en god kommunikasjon.

 

2014-02-13 Per Vidar Melkvik, Trondheim Eiendom Forvaltning, beskrev erfaringer fra revisjon av kommunens leverandører. Ved å være en krevende kunde skapes gode leverandører.

 

2014-02-13  

Siste innlegg var ved Turid Fredriksen som  ga en oversikt over praksis og erfaringer fra en absolutt kompleks laboratorievirksomhet i Avdeling for klinisk farmakologi (AFK) i Laboratoriemedisinsk klinikk ved St. Olavs Hospital.

 

 

2014-02

 

Etter en kort spørsmål- og svarsekvens, inkludert en orientering om programmet for årets Kvalitet-& Risk-dager, ble det avviklet årsmøte med kort orientering om aktiviteter i 2013 og planer for 2014.

 

Vi takker TrønderEnergi for tilgang på flotte lokaler, flott servering og stor gjestfrihet. Deltakerliste finner du her

2014-02

 

Takk for oss og velkommen til neste samling!