Invitasjon til medlemsmøte Trøndelag 13.02.2014 – Tema: Internrevisjon

Velkommen til åpent medlemsmøte hos TrønderEnergi den 13.2.2014 kl 14-16

Interne revisjoner

Interne revisjoner er ledelsens verktøy for finne ut om styringssystemet samsvarer med eventuelle standarder og  de planlagte ordningene i bedriften og deres leverandører, og er hensiktsmessig og effektivt. Resultatene fra interne revisjoner vurderes og gir grunnlag for forbedringer i bedriften. I møtet vil styring av prosessen bli presentert, samt praksis og erfaringer fra flere bedrifter.

Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Dato:          Torsdag 13. februar 2014 kl 14:00 – 16:00

Sted:          TrønderEnergi

Oppmøte:    Klæbuveien 118, resepsjonen

Påmeldingsfrist: 12. februar 2014

Bilde

Agenda:

 

–   Åpning ved NFKR region Trøndelag

–   TrønderEnergi ønsker velkommen

–   Krav til interne revisjoner, hva legges vekt på ved sertifisering? v/Jørgen E Breivik

–   Revisjonsplanlegging, bruk av revisjoner i forbedringsarbeidet v/ Sigrun Lande Sørensen, Reinertsen AS

–   Styring av revisjonsprosessen. Praksis og erfaringer v/ Karl Andreas Haugen, SINTEF Konsernstab, Seksjon for Kvalitet og sikkerhet

–   Praksis og erfaringer v/ Cathrine Steen, TrønderEnergi AS

–   Praksis og erfaringer fra leverandørrevisjoner v/ Per Vidar Melkvik, Trondheim Eiendom Forvaltning

–   Praksis og erfaringer fra kompleks laboratorievirksomhet v/Turid Frederiksen, St. Olav

–   Årsmøte for NFKR, avd. Trøndelag. Kort oppsummering av 2013 og planer for 2014.

–   Spørsmål/ åpen diskusjon

Web påmelding https://www.nfkr.no/ eller direkte til Registrering – Deltakerliste her

Det blir enkel servering, ingen deltakeravgift.  Begrensede parkeringsmuligheter. Garasjekjeller under den nye Handelshøyskolen kan være åpen. Kollektivtransport anbefales.

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

Vel møtt!