Foredragene fra medlemsmøtet med Aker Pusnes Arendal 03.12.2013

Foredragene fra medlemsmøtet med Aker Pusnes Arendal 03.12.2013. Tema; Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram.

  «Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram?»

Vel gjennomført nettverksmøte hos NFKR Agder tirsdag 3/12.

 images

Husk innlogging medlemsnett for å åpne filene

 – KPI’er og måltall – Innledning v/Cathrine Blichfeldt

–  QHSE Manual Aker Pusnes – Offentlig – logg inn (foredraget ønskes ikke publisert)

–  KPI’er og kommunikasjon v/ Karl-Wiggo Jensen, Durapart (foredraget kommer)

 

Vi hadde litt frafall i forhold til påmelding men endte med 17 flotte deltakere som alle bidro aktivt til en ettermiddag med mye nyttig og lærerik erfaringsutveksling.

Det var tydelig at dagens tema – Måltall og KPI’er – var noe som engasjerte veldig, faktisk så mye at vi valgte å vi droppe det planlagte gruppearbeidet og i stedet lot diskusjonene gå fritt i plenum under og etter de ulike innleggene som ble holdt.

Styret vil gjerne igjen få takke Aker Pusnes og alle deltakere for en virkelig engasjerende og hyggelig faglig samling.

Med tanke på neste møte kom det et par konkrete forslag til tema og foredragsholdere som styret vil jobbe for å få til. Dato og sted er ikke endelig avklart, men vi forventer å kunne invitere til et nytt møte i løpet av mars måned

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

for NFKR region Agder

 

 

Cathrine Blichfeldt, leder regionstyret

Møtereferat fra møtet finner du her  (logg inn)

_______________________

Fra innkallingen og program til medlemsmøtet;

Definisjon av mål og kritiske prosessindikatorer (KPI’er) er en viktig del av enhver bedrifts strategiske arbeid, men hvordan lykkes man med målstyring? Hva slags prosesser ligger til grunn for valg av mål og måltall, og hvordan kommuniseres de ut i bedriften?

ISO 9001 standarden stiller krav til at kvalitetsmålene som settes skal være «målbare og forenelige med kvalitetspolitikken», men klarer vi alltid å velge gode – og de riktige – målene for å følge opp kvalitet? Vi inviterer til en forhåpentligvis fruktbar diskusjon rundt temaet sammen med andre fagpersoner i regionen.

Aker Pusnes – presentasjon av bedriften

Tema: KPI og måleprogram
– Introduksjon til tema – hvorfor er mål og måltall viktig? Utfordringer og prinsipper
– Presentasjon av systemer, verktøy og KPI-arbeid ved Aker Pusnes
– Presentasjon av KPI/måleprogram v/ 1-2 andre bedrifter

 

deltakerliste

 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) skal være et samlingspunkt for informasjonsutveksling og kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller. Foreningen skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder/brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet. Les mer om NFKR på www.nfkr.no